معرفی اندیکاتور نمایش احساسات بازار در تریدینگ ویو | Buy Sell Calendar [LuxAlgo]

معرفی اندیکاتور نمایش احساسات بازار در تریدینگ ویو | Buy Sell Calendar [LuxAlgo]

تحلیل احساسات در بازارهای مالی فرآیند استفاده از پردازش زبان طبیعی (NLP) و تکنیک‌های یادگیری ماشینی برای تجزیه و تحلیل نظرات و احساسات بیان شده در مقالات اخبار مالی، پست‌های رسانه‌های اجتماعی، گزارش‌های تحلیلگران و سایر داده‌های متنی مرتبط با بازارهاب مالی است. هدف تحلیل احساسات در بازارهای مالی، به دست آوردن بینشی در مورد احساسات بازار و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه بر اساس وضعیت عاطفی جمعی بازار است. اندیکاتور نمایش احساسات بازار در تریدینگ ویو یکی از ابزارهای معاملاتی مهم محسوب می‌شود که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که توسط آن در هر لحظه احساسات معامله‌گران را در بازار نسبت به آن ارز مشاهده کنند.

معرفی اندیکاتور نمایش احساسات بازار در تریدینگ ویو

تعیین صعودی یا نزولی بودن یک روز و یا یک ماه را می‌توان با استفاده از سه روش مختلف انجام داد. توجه داشته باشید که در هر روش از قیمت بسته شده به عنوان ورودی استفاده می‌شود و به این ترتیب می‌تواند در نهایت بسته به بازه زمانی انتخاب شده، نتایج متفاوتی را برگرداند.

  • روش اول روش لینرگ است که در آن خطوط بین هر روز یا ماه را با استفاده از روش حداقل مربعات پردازش می‌کند و تعیین می‌کند که آیا آن روز خاص بر اساس علامت شیب خط صعودی یا نزولی است. به عنوان مثال، یک خط صعودی یک روز و یا ماه صعودی را نشان می‌دهد.
  • دلتاهای انباشته شده: روش دلتاهای انباشته به سادگی تغییرات قیمتی صعودی و نزولی را برای روز یا ماه جاری انباشته می‌کند، در نتیجه با بالاترین مقدار، احساسات آن روز یا ماه تعیین می‌شود.
  • حداکثر یا حداقل عکس فوری: روش حداکثر یک ماکزیمم انتهایی و یک حداقل آخر را برای روز یا ماه جاری محاسبه می‌کند. احساسات با موقعیت قیمت نسبت به میانگین بین حداکثر یا حداقل به دست آمده تعیین می‌شود، در صورتی که قیمت بالاتر از میانگین باشد، احساسات صعودی تعیین می‌شود.
معرفی اندیکاتور نمایش احساسات بازار در تریدینگ ویو
تصویری از اجرای اندیکاتور Buy Sell Calendar [LuxAlgo]

تصویر بالا نمایی از اجرای این اندیکاتور را بر روی چارت معاملاتی تریدینگ ویو نشان می‌دهد که در آن اندیکاتور باتوجه به مقدار درصدی که بازار از نظر احساسی ممکن است صعودی یا نزولی باشد را در زیر تقویم احساسات نشان داده‌شده بر روی چارت به معامله‌گران نشان می‌دهد. همچنین در تقویم احساسات معامله‌گران می‌توانند احساسات بازار را در هر روز نسبت به جفت ارز نشان‌داده شده مشاهده و بررسی کنند.

تنظیمات اندیکاتور نمایش احساسات بازار در تریدینگ ویو

Buy Sell Calendar LuxAlgo setting
منوی تنظیمات اندیکاتور Buy Sell Calendar [LuxAlgo]

در قسمت تنظیمات اندیکاتور نمایش احساسات بازار در تریدینگ ویو نیز می‌توانید مقادیر زیر را تغییر دهید:

  1. Frequency: در این قسمت از تنظیمات اندیکاتور می‌توانید فرکانس تقویم احساسات را در اندیکاتور تغییر دهید.
  2. Trend Method: توسط این بخش از تنظیمات اندیکاتور نمایش احساسات بازار در تریدینگ ویو می‌توانید روش محاسبات احساسات در اندیکاتور را تغییر دهید.
  3. Timezone Offset: با تغییر مقادیر این بخش می‌توانید منطقه زمانی را در اندیکاتور تنظیم کنید.
  4. day/month, options include: در این بخش می‌توانید محدودیت زمانی برای محاسبات اندیکاتور نمایش احساسات بازار در تریدینگ ویو تعیین کنید.
  5. CALENDAR: در این مجموعه از تنظیمات اندیکاتور می‌توانید سایز و موقعیت قرارگیری باکس تقویم اندیکاتور را در چارت تغییر دهید.

اجرای اندیکاتور نمایش احساسات بازار در تریدینگ ویو

معامله‌گران می‌توانند برای اجرای اندیکاتور Buy Sell Calendar [LuxAlgo] بر روی پلتفرم معاملاتی تریدینگ ویو با جست‌وجوی عبارت “Buy Sell Calendar [LuxAlgo]” در منوی indicators، این اندیکاتور را یافته و با کلیک بر روی نام آن این اندیکاتور را به چارت معاملاتی خود اضافه کنید.

همچنین می‌توانید برای اضافه کردن این اندیکاتور به لیست Favorite indicators، وارد این صفحه شده و گزینه “Add to favorite indicators” را انتخاب کنید. سپس می‌توانید در منوی indicators و مراجعه به بخش Favorite indicators به راحتی و بدون جست‌وجو، این اندیکاتور را به چارت معاملاتی خود در این پلتفرم معاملاتی اضافه کنید.

دیدگاه خود را بنویسید