نرخ بهره لحظه ای تمام کشورهای جهان

  • آفریقا
  • آمریکا
  • اروپا
  • خاورمیانه
  • آسیا
  • همه‌کشورها
کشور بانک مرکزی نرخ بهره فعلی نرخ بهره قبلی
تغییر
یک bp برابر با 1/100 از 1٪ یا 0.01٪ است.
تاریخ انتشار تاریخ انتشار بعدی
غناGhana
بانک غناBOG - Bank of Ghana
۳۰.۰% ۲۹.۵% ۵۰bp ۰۲ مرداد، ۱۴۰۲ ۱ روز
مراکشMorocco
بانک المغربBKAM - Bank Al-Maghrib
۳.۰% ۳.۰% ۰bp ۳۰ خرداد، ۱۴۰۲ ۲ روز
مجارستانHungary
بانک ملی مجارستانMNB - National Bank of Hungary
۱۴.۰% ۱۵.۰% -۱۰۰bp ۰۷ شهریور، ۱۴۰۲ ۲ روز
تایلندThailand
بانک تایلندBOT - Bank of Thailand
۲.۲۵% ۲.۰% ۲۵bp ۱۱ مرداد، ۱۴۰۲ ۳ روز
بلغارستانBulgaria
بانک ملی بلغارستانBNB - Bulgarian National Bank
۳.۱۲% ۲.۹۶% ۱۶bp ۰۸ شهریور، ۱۴۰۲ ۳ روز
جمهوری چکCzech Republic
بانک ملی چکCNB - Czech National Bank
۷.۰% ۷.۰% ۰bp ۱۲ مرداد، ۱۴۰۲ ۳ روز
گواتمالاGuatemala
بانک گواتمالاCENARI - Banco de Guatemala
۵.۰% ۵.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ ۴ روز
مکزیکMexico
بانک مکزیکBREMS - Banco de México
۱۱.۲۵% ۱۱.۲۵% ۰bp ۱۹ مرداد، ۱۴۰۲ ۴ روز
ترینیداد و توباگوTrinidad and Tobago
بانک مرکزی ترینیداد و توباگوCBTT - Central Bank of Trinidad and Tobago
۳.۵% ۳.۵% ۰bp ۰۹ تیر، ۱۴۰۲ ۵ روز
نیجریهNigeria
بانک مرکزی نیجریهCBN - Central Bank of Nigeria
۱۸.۷۵% ۱۸.۵% ۲۵bp ۰۳ مرداد، ۱۴۰۲ ۵ روز
کلمبیاColombia
بانک جمهوری کلمبیاBRC - Banco de la República de Colombia
۱۳.۲۵% ۱۳.۲۵% ۰bp ۰۹ مرداد، ۱۴۰۲ ۵ روز
جمهوری دومینیکنDominican Republic
بانک مرکزی جمهوری دومینیکنBCRD - Central Bank of Dominican Republic
۷.۵% ۷.۷۵% -۲۵bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ ۵ روز
جامائیکاJamaica
بانک جامائیکاBOJ - Bank of Jamaica
۷.۰% ۷.۰% ۰bp ۲۷ مرداد، ۱۴۰۲ ۶ روز
استرالیاAustralia
بانک رزرو استرالیاRBA - Reserve Bank of Australia
۴.۱% ۴.۱% ۰bp ۱۴ شهریور، ۱۴۰۲ ۹ روز
کنیاKenya
بانک مرکزی کنیاCBK - Central Bank of Kenya
۱۰.۵% ۱۰.۵% ۰bp ۱۸ مرداد، ۱۴۰۲ ۹ روز
نیوزلندNew Zealand
بانک رزرو نیوزلندRBNZ - Reserve Bank of New Zealand
۵.۵% ۵.۵% ۰bp ۲۵ مرداد، ۱۴۰۲ ۱۰ روز
ایسلندIceland
بانک رزرو ایسلندCBI - Central Bank of Iceland
۹.۲۵% ۸.۷۵% ۵۰bp ۰۱ شهریور، ۱۴۰۲ ۱۰ روز
لهستانPoland
بانک ملی لهستانNBP - National Bank of Poland
۶.۰% ۶.۷۵% -۷۵bp ۱۵ شهریور، ۱۴۰۲ ۱۰ روز
آلبانیAlbania
بانک آلبانیاBOA - Bank of Albania
۳.۰% ۳.۰% ۰bp ۱۱ مرداد، ۱۴۰۲ ۱۰ روز
سریلانکاSri Lanka
بانک مرکزی سریلانکاCBSL - Central Bank of Sri Lanka
۱۱.۰% ۱۱.۰% ۰bp ۰۲ شهریور، ۱۴۰۲ ۱۱ روز
اوگانداUganda
بانک اوگانداBOU - Bank of Uganda
۹.۵% ۱۰.۰% -۵۰bp ۲۴ مرداد، ۱۴۰۲ ۱۱ روز
رومانیRomania
بانک ملی رومانیBNR - National Bank of Romania
۷.۰% ۷.۰% ۰bp ۱۶ مرداد، ۱۴۰۲ ۱۱ روز
اروگوئهUruguay
بانک مرکزی اروگوئهBCU - Banco Central del Uruguay
۱۰.۰% ۱۰.۷۵% -۷۵bp ۲۴ مرداد، ۱۴۰۲ ۱۱ روز
پروPeru
بانک رزرو مرکزی پروBCRP - Central Reserve Bank of Peru
۷.۵% ۷.۷۵% -۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۱۲ روز
هندIndia
بانک رزرو هندRBI - Reserve Bank of India
۶.۵% ۶.۵% ۰bp ۱۹ مرداد، ۱۴۰۲ ۱۲ روز
قزاقستانKazakhstan
بانک ملی قزاقستانNBK - National Bank of Kazakhstan
۱۶.۵% ۱۶.۷۵% -۲۵bp ۰۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۱۲ روز
صربستانSerbia
بانک ملی صربستانNBS - National Bank of Serbia
۶.۵% ۶.۵% ۰bp ۱۶ شهریور، ۱۴۰۲ ۱۶ روز
کره جنوبیSouth Korea
بانک کرهBOK - The Bank of Korea
۳.۵% ۳.۵% ۰bp ۰۲ شهریور، ۱۴۰۲ ۲۵ روز
اندونزیIndonesia
بانک اندونزیBI - Bank Indonesia
۵.۷۵% ۵.۷۵% ۰bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ ۲۵ روز
چینChina
بانک خلق چینPBC - People's Bank of China
۳.۴۵% ۳.۴۵% ۰bp ۲۹ شهریور، ۱۴۰۲ ۲۶ روز
اسرائیل (فلسطین اشغالی)Israel
بانک اسرائیلBOI - Bank of Israel
۴.۷۵% ۴.۷۵% ۰bp ۱۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۲۹ روز
کاناداCanada
بانک کاناداBOC - Bank of Canada
۵.۰% ۵.۰% ۰bp ۱۵ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۰ روز
پاراگوئهParaguay
بانک مرکزی پاراگوئهBCP - Banco Central del Paraguay
۸.۰% ۸.۲۵% -۲۵bp ۲۹ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۱ روز
کاستاریکاCosta Rica
بانک مرکزی کاستاریکاBCCR - Central Bank of Costa Rica
۶.۵% ۶.۵% ۰bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۱ روز
نامیبیاNamibia
بانک نامیبیاBON - Bank of Namibia
۷.۷۵% ۷.۷۵% ۰bp ۲۵ مرداد، ۱۴۰۲ ۳۱ روز
گرجستانGeorgia
بانک ملی گرجستانNBG - National Bank of Georgia
۱۰.۰% ۱۰.۲۵% -۲۵bp ۲۲ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۱ روز
ازبکستانUzbekistan
بانک مرکزی ازبکستانCBU - Central Bank of Uzbekistan
۱۴.۰% ۱۴.۰% ۰bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
بوتسواناBotswana
بانک بوتسواناBOBC - Bank of Botswana
۲.۶۵% ۲.۶۵% ۰bp ۰۲ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
ترکیهTurkey
بانک مرکزی جمهوری ترکیهCBRT - Central Bank of the Republic of Turkey
۳۰.۰% ۲۵.۰% ۵۰۰bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
اوکراینUkraine
بانک ملی اوکراینNBU - National Bank of Ukraine
۲۰.۰% ۲۲.۰% -۲۰۰bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
لتونیLatvia
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
لوکزامبورگLuxembourg
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
منطقه یوروEuro Area
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
اسلواکیSlovakia
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
اسلوونیSlovenia
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
هلندNetherlands
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
ایرلندIreland
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
ایتالیاItaly
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
مالتMalta
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
اسپانیاSpain
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
استونیEstonia
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
پرتغالPortugal
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
فنلاندFinland
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
اتریشAustria
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
بلژیکBelgium
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
آلمانGermany
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
قبرسCyprus
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
فرانسهFrance
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
یونانGreece
بانک مرکزی اروپاECB - European Central Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۲ روز
شیلیChile
بانک مرکزی شیلیBCCH - Banco Central de Chile
۹.۵% ۱۰.۲۵% -۷۵bp ۱۴ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۳ روز
روسیهRussia
بانک مرکزی روسیهCBR - Central Bank of Russia
۱۳.۰% ۱۲.۰% ۱۰۰bp ۲۴ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۳ روز
پاکستانPakistan
بانک دولتی پاکستانSBP - State Bank of Pakistan
۲۲.۰% ۲۲.۰% ۰bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۶ روز
ژاپنJapan
بانک ژاپنBOJ - Bank of Japan
-۰.۱% -۰.۱% ۰bp ۳۱ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۷ روز
قرقیزستانKyrgyzstan
بانک ملی جمهوری قرقیزستانKYRGYZ - National Bank of the Kyrgyz Republic
۱۳.۰% ۱۳.۰% ۰bp ۰۷ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۷ روز
ارمنستانArmenia
بانک مرکزی آمریکاCBA - Central Bank of Armenia
۹.۷۵% ۱۰.۲۵% -۵۰bp ۲۱ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۷ روز
آذربایجانAzerbaijan
بانک مرکزی جمهوری آذربایجانCBA - Central Bank of the Republic of Azerbaijan
۹.۰% ۹.۰% ۰bp ۲۹ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۸ روز
کویتKuwait
بانک مرکزی کویتCBK - Central Bank of Kuwait
۴.۲۵% ۴.۲۵% ۰bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۸ روز
آمریکاUnited States
فدرال رزروFRB - Federal Reserve
۵.۵% ۵.۵% ۰bp ۲۹ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۸ روز
بحرینBahrain
بانک مرکزی بحرینCBB - Central Bank of Bahrain
۶.۲۵% ۶.۲۵% ۰bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۸ روز
عربستان سعودیSaudi Arabia
Saudi Central BankSAMA - Saudi Central Bank
۶.۰% ۶.۰% ۰bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۸ روز
اماراتUnited Arab Emirates
بانک مرکزی اماراتCBUAE - Central Bank of the United Arab Emirates
۵.۴% ۵.۴% ۰bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۸ روز
برزیلBrazil
بانک مرکزی برزیلBCB - Banco Central do Brasil
۱۲.۷۵% ۱۳.۲۵% -۵۰bp ۲۹ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۹ روز
ماکائوMacau
مرجع پولی ماکائوAMCM - Monentary Authority of Macao
۵.۷۵% ۵.۷۵% ۰bp ۰۳ مهر، ۱۴۰۲ ۳۹ روز
هنگ کنگHong Kong
مرجع پولی هنگ کنگHKMA - Hong Kong Monetary Authority
۵.۷۵% ۵.۷۵% ۰bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۹ روز
مالزیMalaysia
بانک مرکزی مالزیNBKR - Central Bank of Malaysia
۳.۰% ۳.۰% ۰bp ۱۶ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۹ روز
نروژNorway
بانک نروژNB - Norges Bank
۴.۲۵% ۴.۰% ۲۵bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۹ روز
انگلستانUnited Kingdom
بانک انگلستانBOE - Bank of England
۵.۲۵% ۵.۲۵% ۰bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۹ روز
مصرEgypt
بانک مرکزی مصرCBE - Central Bank of Egypt
۱۹.۲۵% ۱۹.۲۵% ۰bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ ۳۹ روز
مولداویMoldova
بانک ملی مولداویNBM - National Bank of Moldova
۶.۰% ۶.۰% ۰bp ۲۸ شهریور، ۱۴۰۲ ۴۴ روز
سیرا لئونSierra Leone
بانک سیرالئونBSL - Bank of Sierra Leone
۱۹.۲۵% ۱۹.۲۵% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
اردنJordan
بانک مرکزی جردنCBJ - Central Bank of Jordan
۷.۵% ۷.۲۵% ۲۵bp ۱۲ آبان، ۱۴۰۱ -
مالاویMalawi
بانک رزرو مالاویRBM - Reserve Bank of Malawi
۲۴.۰% ۲۲.۰% ۲۰۰bp ۰۶ مرداد، ۱۴۰۲ -
بوسنی و هرزگوینBosnia and Herzegovina
بانک مرکزی بوسنی و هرزگوینCBBH - Central Bank of Bosnia and Herzegovina
۴.۴۵% ۴.۰۱% ۴۴bp ۰۹ مرداد، ۱۴۰۲ -
روانداRwanda
بانک ملی روانداBNR - National Bank of Rwanda
۷.۵% ۷.۰% ۵۰bp ۲۶ مرداد، ۱۴۰۲ -
سوئدSweden
بانک ملی سوئدSWESTR - Sveriges Riksbank
۴.۰% ۳.۷۵% ۲۵bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ -
تایوانTaiwan
بانک مرکزی جمهوری چین (تایوان)CBC - Central Bank of the Republic of China (Taiwan)
۱.۸۷۵% ۱.۸۷۵% ۰bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ -
باربادوسBarbados
بانک مرکزی باربادوسCBB - Central Bank Of Barbados
۲.۰% ۲.۰% ۰bp ۰۹ مرداد، ۱۴۰۲ -
کومورComoros
بانک مرکزی کومورBCC - Banque Centrale des Comores
۳.۰۸% ۲.۸۷% ۲۱bp ۱۰ دی، ۱۴۰۱ -
سوییسSwitzerland
بانک ملی سوییسSNB - Swiss National Bank
۱.۷۵% ۱.۷۵% ۰bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ -
زامبیاZambia
بانک زامبیاBOZ - Bank of Zambia
۱۰.۰% ۹.۵% ۵۰bp ۰۱ شهریور، ۱۴۰۲ -
کرواسیCroatia
بانک ملی کرواسیHNB - Croatian National Bank
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ -
کالدونیای جدیدNew Caledonia
موسسه انتشار داده‌های خارجیIEOM - Institute of Overseas Issuance
۴.۴% ۴.۴% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
گینه بیسائوGuinea Bissau
بانک مرکزی کشورهای آفریقای غربیBCEAO - Central Bank of West African States
۵.۲۵% ۵.۰% ۲۵bp ۱۵ شهریور، ۱۴۰۲ -
سورینامSuriname
بانک مرکزی سورینامCBVS - Central Bank of Suriname
۱۰.۰% ۱۰.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
سائوتومه و پرنسیپSao Tome and Principe
بانک مرکزی سائوتومه و پرنسیپBCSTP - Central Bank of Sao Tome and Principe
۱۰.۰% ۱۰.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
کیپ وردCape Verde
بانک کیپ وردBCV - Banco de Cabo Verde
۱.۰% ۱.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
اتیوپیEthiopia
بانک ملی اتیوپیNBE - National Bank of Ethiopia
۷.۰% ۷.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
میانمارMyanmar
بانک مرکزی میانمارCBM - Central Bank of Myanmar
۷.۰% ۷.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
دانمارکDenmark
بانک ملی دانمارکDN - Danmarks Nationalbank
۳.۳۵% ۳.۳۵% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
سودان جنوبیSouth Sudan
بانک مرکزی سودان جنوبیBOSS - Central Bank of South Sudan
۱۲.۰% ۱۲.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
بورکینافاسوBurkina Faso
بانک مرکزی کشورهای آفریقای غربیBCEAO - Central Bank of West African States
۵.۲۵% ۵.۰% ۲۵bp ۱۵ شهریور، ۱۴۰۲ -
تاجیکستانTajikistan
بانک ملی تاجیکستانNBT - National Bank of Tajikistan
۱۳.۰% ۱۳.۵% -۵۰bp ۰۴ آبان، ۱۴۰۱ -
بنگلادشBangladesh
بانک بنگلادشBB - Bangladesh Bank
۶.۵% ۶.۵% ۰bp ۰۸ مهر، ۱۴۰۲ -
ساحل عاجIvory Coast
بانک مرکزی کشورهای آفریقای غربیBCEAO - Central Bank of West African States
۵.۲۵% ۵.۰% ۲۵bp ۱۵ شهریور، ۱۴۰۲ -
سنگالSenegal
بانک مرکزی کشورهای آفریقای غربیBCEAO - Central Bank of West African States
۵.۲۵% ۵.۰% ۲۵bp ۱۵ شهریور، ۱۴۰۲ -
فیلیپینPhilippines
بانک مرکزی فیلیپینBSP - Bangko Sentral ng Pilipinas
۶.۲۵% ۶.۲۵% ۰bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ -
آرژانتینArgentina
بانک مرکزی آرژانتینBCRA - Central Bank of Argentina
۱۱۸.۰% ۹۷.۰% ۲۱۰۰bp ۲۳ مرداد، ۱۴۰۲ -
تانزانیاTanzania
بانک تانزانیاBOT - Bank of Tanzania
۵.۰% ۵.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
هندوراسHonduras
بانک مرکزی هندوراسBCH - Central Bank of Honduras
۳.۰% ۳.۰% ۰bp ۲۸ آذر، ۱۴۰۱ -
نیکاراگوئهNicaragua
بانک مرکزی نیکاراگوئهBCN - Banco Central de Nicaragua
۷.۰% ۷.۰% ۰bp ۱۶ شهریور، ۱۴۰۲ -
موریسMauritius
بانک موریسBOM - Bank of Mauritius
۴.۵% ۴.۵% ۰bp ۲۴ شهریور، ۱۴۰۲ -
مغولستانMongolia
بانک مغولBOM - Mongolbank
۱۳.۰% ۱۳.۰% ۰bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ -
اکوادورEcuador
بانک مرکزی اکوادورBCE - Banco Central del Ecuador
۹.۲۹% ۹.۰۲% ۲۷bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
زیمبابوهZimbabwe
بانک رزرو زیمبابوهRBZ - Reserve Bank of Zimbabwe
۱۵۰.۰% ۱۵۰.۰% ۰bp ۳۱ شهریور، ۱۴۰۲ -
سیشلSeychelles
بانک مرکزی سیشلCBS - Central Bank of Seychelles
۲.۰% ۲.۰% ۰bp ۰۹ فروردین، ۱۴۰۱ -
جمهوری کنگوRepublic of the Congo
بانک کشورهای آفریقای مرکزیBEAC - Bank of Central African States
۵.۰% ۵.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
کامبوجCambodia
بانک ملی کامبوجNBC - National Bank of Cambodia
۰.۸۸% ۰.۸۷% ۱bp ۰۹ تیر، ۱۴۰۲ -
کامرونCameroon
بانک کشورهای آفریقای مرکزیBEAC - Bank of Central African States
۵.۰% ۵.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
گینه استواییEquatorial Guinea
بانک کشورهای آفریقای مرکزیBEAC - Bank of Central African States
۵.۰% ۵.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
ماداگاسکارMadagascar
بانک مرکزی ماداگاسکارBCM - Central Bank of Madagascar
۹.۵% ۹.۵% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
چادChad
بانک کشورهای آفریقای مرکزیBEAC - Bank of Central African States
۵.۰% ۵.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
کوباCuba
بانک مرکزی کوباBCC - Central Bank of Cuba
۲.۲۵% ۲.۲۵% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
فیجیFiji
بانک رزرو فیجیRBF - Reserve Bank of Fiji
۰.۲۵% ۰.۲۵% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
ایرانIran
بانک مرکزی ایرانCBI - Central Bank of Iran
۱۸.۰% ۱۸.۰% ۰bp ۱۱ بهمن، ۱۴۰۱ -
عراقIraq
بانک مرکزی عراقCBI - Central Bank Of Iraq
۷.۵% ۷.۵% ۰bp ۰۹ مرداد، ۱۴۰۲ -
لائوسLaos
بانک لائوسBOL - Bank of the Lao PDR
۷.۵% ۷.۵% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
مالیMali
بانک مرکزی کشورهای آفریقای غربیBCEAO - Central Bank of West African States
۵.۲۵% ۵.۰% ۲۵bp ۱۵ شهریور، ۱۴۰۲ -
عمانOman
بانک مرکزی عمانCBO - Central Bank of Oman
۶.۰% ۶.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
توگوTogo
بانک مرکزی کشورهای آفریقای غربیBCEAO - Central Bank of West African States
۵.۲۵% ۵.۰% ۲۵bp ۱۵ شهریور، ۱۴۰۲ -
بنینBenin
بانک مرکزی کشورهای آفریقای غربیBCEAO - Central Bank of West African States
۵.۲۵% ۵.۰% ۲۵bp ۱۵ شهریور، ۱۴۰۲ -
کنگوCongo
بانک مرکزی کنگوBCC - Banque Centrale du Congo
۲۵.۰% ۱۱.۰% ۱۴۰۰bp ۱۹ مرداد، ۱۴۰۲ -
گابنGabon
بانک کشورهای آفریقای مرکزیBEAC - Bank of Central African States
۵.۰% ۵.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
هائیتیHaiti
بانک جمهوری هائیتیBRH - Banque de la République d'Haiti
۱۷.۰% ۱۷.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
لیبیLibya
بانک مرکزی لیبیCBL - Central Bank of Lybia
۳.۰% ۳.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
نپالNepal
بانک رسترا نپالNRB - Nepal Rastra Bank
۷.۵% ۷.۵% ۰bp ۰۸ مهر، ۱۴۰۲ -
نیجرNiger
بانک مرکزی کشورهای آفریقای غربیBCEAO - Central Bank of West African States
۵.۲۵% ۵.۰% ۲۵bp ۱۵ شهریور، ۱۴۰۲ -
قطرQatar
بانک مرکزی قطرQCB - Qatar Central Bank
۳.۷۵% ۳.۲۵% ۵۰bp ۰۵ مرداد، ۱۴۰۱ -
سودانSudan
بانک مرکزی سودان جنوبیCBOS - Central Bank of Sudan
۲۷.۳% ۲۶.۸۲% ۴۸bp ۱۱ بهمن، ۱۴۰۱ -
یمنYemen
بانک مرکزی یمنCBY - Central Bank of Yemen
۲۷.۰% ۲۷.۰% ۰bp ۱۰ خرداد، ۱۴۰۱ -
مالدیوMaldives
اداره پولی مالدیوMMA - Maldives Monetary Authority
۷.۰% ۷.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
موزامبیکMozambique
بانک موزامبیکBDM - Banco de Moçambique
۱۷.۲۵% ۱۷.۲۵% ۰bp ۳۱ شهریور، ۱۴۰۲ -
مقدونیهMacedonia
بانک ملی جمهوری مقدونیهNBRM - National Bank of the Republic of Macedonia
۶.۳% ۶.۱۵% ۱۵bp ۲۲ شهریور، ۱۴۰۲ -
سنگاپورSingapore
اداره پولی سنگاپورMAS - Monetary Authority of Singapore
۳.۵۷% ۳.۷۱% -۱۴bp ۳۱ شهریور، ۱۴۰۲ -
جمهوری آفریقای مرکزیCentral African Republic
بانک کشورهای آفریقای مرکزیBEAC - Bank of Central African States
۵.۰% ۵.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
آفریقای جنوبیSouth Africa
بانک رزرو آفریقای جنوبیSARB - South African Reserve Bank
۸.۲۵% ۸.۲۵% ۰bp ۳۰ شهریور، ۱۴۰۲ -
تونسTunisia
بانک مرکزی تونسBCT - Central Bank of Tunisia
۸.۰% ۸.۰% ۰bp ۰۲ فروردین، ۱۴۰۲ -
الجزایرAlgeria
بانک الجزایرBOA - Bank of Algeria
۳.۰% ۳.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
السالوادورEl Salvador
بانک مرکزی السالوادورBCR - Central Reserve Bank of El Salvador
۵.۰۲% ۳.۴۳% ۱۵۹bp ۱۰ دی، ۱۴۰۱ -
پاپوآ گینه نوPapua New Guinea
بانک پاپوآ گینه نوBPNG - Bank of Papua New Guinea
۳.۰% ۳.۵% -۵۰bp ۰۸ مهر، ۱۴۰۲ -
ونزوئلاVenezuela
بانک مرکزی ونزوئلاBCV - Banco Central De Venezuela
۵۵.۷۸% ۵۵.۲۴% ۵۴bp ۰۹ مرداد، ۱۴۰۲ -
سوازیلندSwaziland
بانک مرکزی سوازیلندZDB - Central Bank of Swaziland
۷.۵% ۷.۵% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
باهاماBahamas
بانک مرکزی باهاماCBOB - Central Bank of The Bahamas
۴.۰% ۴.۰% ۰bp ۰۹ مرداد، ۱۴۰۲ -
لیتوانیLithuania
بانک لیتوانیLB - Bank of Lithuania
۴.۵% ۴.۲۵% ۲۵bp ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲ -
بلاروسBelarus
بانک ملی جمهوری بلاروسNBRB - National Bank of the Republic of Belarus
۱۱.۵% ۱۲.۰% -۵۰bp ۲۸ دی، ۱۴۰۱ -
لبنانLebanon
اتحادیه بانک ها در لبنانABL - Association of Banks in Lebanon
۷.۷۵% ۷.۷۵% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
بولیویBolivia
بانک مرکزی بولیویBCB - Banco Central de Bolivia
۳.۹۶% ۳.۶۴% ۳۲bp ۰۹ مرداد، ۱۴۰۲ -
لسوتوLesotho
بانک مرکزی لسوتوCBL - Central Bank of Lesotho
۷.۷۵% ۷.۷۵% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
موریتانیMauritania
بانک مرکزی موریتانیBCM - Central Bank of Mauritania
۸.۰% ۸.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
لیبریاLiberia
بانک مرکزی لیبریاCBL - Central Bank of Liberia
۲۰.۰% ۱۷.۵% ۲۵۰bp ۱۰ مرداد، ۱۴۰۲ -
بوروندیBurundi
بانک بوروندیBRB - Bank of Burundi
۷.۴۹% ۷.۷۵% -۲۶bp ۰۹ تیر، ۱۴۰۲ -
آنگولاAngola
بانک ملی آنگولاBNA - National Bank of Angola
۱۷.۰% ۱۷.۰% ۰bp ۲۴ شهریور، ۱۴۰۲ -
بلیزBelize
بانک مرکزی بلیزCBB - Central Bank of Belize
۲.۲۵% ۲.۲۵% ۰bp ۰۹ تیر، ۱۴۰۲ -
بوتانBhutan
مرجع پولی سلطنتی بوتانRMA - Royal Monetary Authority of Bhutan
۶.۸۵% ۶.۸۸% -۳bp ۰۸ مهر، ۱۴۰۲ -
برونئیBrunei
بانک مرکزی برونئی دارالسلامBDCB - Brunei Darussalam Central Bank
۵.۵% ۵.۵% ۰bp ۰۹ تیر، ۱۴۰۲ -
ویتنامVietnam
بانک دولتی ویتنامSBV - The State Bank of Vietnam
۴.۵% ۴.۵% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
گامبیاGambia
بانک مرکزی گامبیاCBG - Central Bank of The Gambia
۱۷.۰% ۱۰.۰% ۷۰۰bp ۰۹ خرداد، ۱۴۰۱ -
گینهGuinea
بانک مرکزی جمهوری گینهBCRG - Central Bank of Republic of Guinea
۱۱.۵% ۱۱.۵% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -
گویانGuyana
بانک گویانCBOG - Bank of Guyana
۵.۰% ۵.۰% ۰bp ۰۹ شهریور، ۱۴۰۲ -

نرخ بهره (Interest Rate) چیست؟

نرخ بهره مبلغی است که وام‌دهنده از وام‌گیرنده مطالبه می‌کند و درصدی از کل مبلغ وام است. نرخ بهره وام معمولا به صورت سالانه مشخص می‌شود که به عنوان نرخ درصد سالانه (APR) شناخته می‌شود.

نرخ بهره همچنین می‌تواند برای مبلغی که در یک بانک یا موسسه اعتباری از حساب پس انداز یا گواهی سپرده (CD) به دست می‌آید اعمال شود. بازده درصدی سالانه (APY) به سود کسب‌شده در این حساب های سپرده اشاره دارد.

درک مفهوم نرخ بهره

اساساً “بهره” هزینه‌ای برای وام گیرنده برای استفاده از یک دارایی است. دارایی‌هایی قرض گرفته‌شده می‌توانند شامل پول نقد، کالاهای مصرفی، وسایل نقلیه و ملک یا زمین شوند. به همین دلیل، نرخ بهره را می توان به عنوان “هزینه پول” در نظر گرفت – هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، وام گرفتن نیز به همان مقدار گران‌تر می‌شود.

بنابراین نرخ بهره برای اکثر معاملات وام یا استقراض اعمال می‌شود. افراد برای خرید خانه، تامین مالی پروژه ها، راه اندازی یا تامین مالی مشاغل، یا پرداخت شهریه کالج، پول قرض می‌کنند. کسب و کارها با خرید دارایی‌های ثابت و بلندمدت مانند زمین، ساختمان و ماشین آلات، برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای وام می‌گیرند و سازوکارهای خود را گسترش می‌دهند. پول قرض گرفته شده یا به صورت یکجا در یک تاریخ از پیش تعیین شده و یا به صورت اقساط دوره ای بازپرداخت می‌شود.

برای وام‌ها، نرخ سود به اصل پول اعمال می شود که همان مبلغ وام است. نرخ بهره مانند هزینه بدهی برام وام‌گیرنده و نرخ بازگشت سرمایه برای وام‌دهنده است. پولی که باید بازپرداخت شود معمولاً بیشتر از مبلغ وام است، زیرا وام‌دهندگان نمی‌توانند در طول دوره وام از پول خود استفاده کنند، بنابراین در عوض غرامت (سود) دریافت می‌کنند. وام‌دهنده می‌توانست در آن دوره به جای ارائه وام، سرمایه خود را سرمایه‌گذاری کند که باعث ایجاد درآمد از آن دارایی می‌شد. سود دریافتی همان تفاوت بین کل مبلغ بازپرداخت و اصل وام است.

زمانی که وام گیرنده از نظر وام دهنده کم ریسک در نظر گرفته شود، معمولاً نرخ بهره کمتری از وام گیرنده دریافت می‌شود. اگر وام گیرنده با ریسک بالا در نظر گرفته شود، نرخ بهره‌ای که از آنها دریافت می‌شود بالاتر خواهد بود که منجر به وام با نرخ بهره بالاتر می‌شود.

نرخ بهره

نرخ بهره ساده

اگر یک وام ۳۰۰ هزار دلاری از بانک بگیرید و در قرارداد وام قید شده باشد که نرخ سود وام ۴٪ سود ساده است، به این معنی است که باید مبلغ اصلی وام را به اضافه ۴٪ از وام گرفته شده به بانک بپردازید که جمعا معادل ۳۱۲ هزار دلار است.

مثال بالا بر اساس فرمول بهره ساده سالانه محاسبه شد که به صورت زیر است:

سود ساده = اصل وام × نرخ بهره × زمان

با این فرض که این فقط یک قرارداد وام یک‌ساله است؛ فردی که وام گرفته باید در پایان سال ۱۲۰۰۰ دلار سود بپردازد. اگر مدت وام ۳۰ ساله باشد، سود پرداختی به شرح زیر خواهد بود:

سود ساده = ۳۰۰ هزار دلار × ۴٪ × ۳۰

سود سالانه با نرخ بهره ۴٪، ۱۲هزار دلار است. بنابراین پس از ۳۰ سال، وام‌گیرنده باید ۳۶ هزار دلار سود پرداخت کند. با این فرمول به سادگی متوجه نحوه درآمدزایی بانک‌ها می‌شویم.

درصد بازده سالانه (APY) و نرخ درصد سالانه (APR)

نرخ بهره وام‌های مصرفی معمولاً به عنوان نرخ درصد سالانه (Annual percentage yield) یا APY شناخته می‌شود. نرخ بازگشت سرمایه، مقدار پولی است که وام‌دهندگان برای قرض دادن پول خود از وام‌گیرندگان درخواست می‌کنند. به عنوان مثال، نرخ بهره در کارت‌های اعتباری (Credit Card) به عنوان APR ذکر شده است. در مثال بالا، APR برای وام‌گیرنده ۴٪ است. در نرخ درصد سالانه (APR) سود مرکب در نظر گرفته نمی‌شود.

درصد بازده سالانه (Annual percentage Rate) یا APR نرخ بهره‌ای است که در یک بانک یا موسسه اعتباری از یک حساب پس‌انداز یا گواهی سپرده به دست می آید. این نرخ بهره شامل سود مرکب است.

نرخ بهره چگونه تعیین می‌شود؟

نرخ بهره توسط بانک‌ها با در نظر گرفتن عوامل متعددی مانند وضعیت اقتصادی تعیین می‌شود. بانک مرکزی یک کشور (به عنوان مثال، فدرال رزرو در ایالات متحده) نرخ بهره را تعیین می‌کند که هر بانک از آن برای تعیین APR خود استفاده می‌کند. زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را در سطح بالایی تعیین می‌کند، هزینه بدهی افزایش می‌یابد. وقتی هزینه بدهی بالا باشد، مردم را از استقراض منصرف می‌کند و در نتیجه تقاضای وام از سوی مصرف‌کننده کاهش می‌یابد. همچنین نرخ بهره با تورم افزایش می‌یابد.

برای مبارزه با تورم، بانک‌ها ممکن است الزامات قوی‌تری را تعیین کنند، عرضه پول محدود شود، یا تقاضای بیشتری برای اعتبار وجود داشته باشد. زمانی که نرخ بهره بالا باشد، مردم به پس انداز پول خود متوسل می‌شوند زیرا از نرخ پس انداز، سود بیشتری کسب می‌کنند. در این شرایط بازار سهام آسیب می‌بیند زیرا سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند از نرخ بالاتر پس انداز استفاده کنند تا اینکه در بازار سهام با بازدهی کم سرمایه‌گذاری کنند. همچنین کسب و کارها دسترسی محدودی به منابع مالی سرمایه از طریق وام دارند که منجر به انقباض اقتصادی می‌شود.

نرخ بهره لحظه ای تمام کشورهای جهان به چه معناست؟

اطلاعات جدول نرخ بهره لحظه‌ای تمام کشورهای جهان با توجه به اطلاعات موجود در قسمت داده‌های بانک جهانی به صورت لحظه‌ای به‌روز می‌شود و می‌توانید تغییرات نرخ بهره و تاریخ انتشار نرخ بهره بعدی را در این جدول مشاهده کنید. 

BP در نرخ بهره به چه معناست؟

BP یا Basis Point یک واحد اندازه گیری رایج برای نرخ بهره و سایر درصدها در امور مالی است. BP معمولاً با اختصارات bp، bps یا bips بیان می‌شود. یک BP نشان دهنده تغییر به میزان 0.01 درصد در نرخ بهره است.

یک BP برابر با ۱/۱۰۰ از ۱٪ یا ۰.۰۱٪ است. در فرم اعشاری، یک BP به صورت ۰.۰۰۱ (۰.۰۱/۱۰۰) نشان داده می‌شود. BPها برای نشان دادن تغییر در ارزش یا نرخ یک ابزار مالی استفاده می‌شود، مثلاً ۱٪ تغییر برابر است با تغییر ۱۰۰ BP و ۰.۰۱٪ تغییر برابر با یک BP است.

پرسش‌های متداول

نرخ بهره (Interest rate) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و پول دریافتی در آینده از وام‌گیرنده دریافت می‌شود.

نرخ بهره باعث می‌شود دنیای خرید و فروش ارز یا بازار فارکس در حرکت باشد و بازار خرید و فروش ارز تحت هدایت نرخ بهره است. نرخ بهرهٔ یک ارز احتمالاً بزرگترین عامل در تعیین ارزش فرضی یک ارز است.

نرخ بهره اسمی عبارت است از نرخ بهره قبل از لحاظ کردن تورم.

نرخ بهرهٔ واقعی = نرخ بهره اسمی – تورم مورد انتظار

بسیاری از کسانی که خرید و فروش ارز می‌کنند از تکنیک مقایسهٔ نرخ بهره‌ی یک ارز با نرخ بهره‌ی یک ارز دیگر به عنوان نقطهٔ شروع تصمیم‌گیری در این مورد که آیا ارزی ممکن است قوی یا ضعیف شود، استفاده می‌کنند.

تفاوت نرخ بهره که افزایش می‌یابد به تقویت ارز پرسودتر کمک می‌کند در حالی که تفاوت رو به کاهش برای ارز کم سودتر مثبت است.

یکی از بزرگترین تأثیرات تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره توسط بانک مرکزی کشورها، ثبات قیمت یا تورم است.

دنبال‌کردن
اطلاع از
guest

3 دیدگاه
جدید‌ترین
قدیمی‌ترین پرطرفدارترین
بازخوردهای درون متنی
دیدن همه نظرات
سلطانی

عالی

هادی

نرخ بهره یک کشور میتونه روی قیمت ارز یک کشور دیگه موثر باشه
مثلا یکی از کشورهای اروپایی مثل انگلستان وقتی نرخ بهرش بالاتر از آمریکا باشه میتونه روی دلار تاثیر بذاره؟

Sina

عالی عالی
همون چیزی که میخواستم
دست تیمتون درد نکنه واقعا

کانال سیگنال طلا و جفت ارزها رایگان شد! 🔥