دانلود اندیکاتور رسم پیوت به همراه محدوده‌ی روزانه | Roshan-Day-Pivots

پیوت‌ها یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیلی در چارت هستند و معامله‌گران زیادی از آن در استراتژی خود استفاده می‌کنند اما محاسبه‌ی پیوت‌ها ممکن است کمی زمان‌بر و سخت باشد‌؛ از این رو اندیکاتور رسم پیوت Roshan-Day-Pivots طراحی شده است تا این کار را برای شما آسان‌تر کند.

در این قسمت نیز می‌توانید معرفی و آموزش کامل این اندیکاتور را بصورت ویدئویی مشاهده کنید.

معرفی اندیکاتور رسم پیوت Roshan-Day-Pivots

اندیکاتور رسم پیوت‌های Roshan-Day-Pivots یک اندیکاتور کمکی است که می‌تواند علاوه بر محاسبه و رسم پیوت‌ها، محدوده‌ و کندل روزانه را رسم کند و اطلاعات دیگری از چارت معاملاتی را به شما نشان دهد.

اندیکاتور رسم پیوت‌ها به همراه محدوده‌ی روزانه

تصویر بالا نمایی از این اندیکاتور را روی چارت نشان می‌دهد که در آن پیوت‌ها، کندل روزانه، محدوده‌ی روزانه‌ی امروز، محدوده‌ی روزانه‌ی دیروز و نشان‌گر روزهای هفته با توجه به تصویر نشان داده شده اند. همچنین مقادیر Range Today (فاصله‌ی های تا لوی محدوده‌ی روزانه‌ی امروز بر مبنای پیپ)، Yesterday (فاصله‌ی های تا لوی محدوده‌ی روزانه‌ی دیروز بر مبنای پیپ)، 30 Day Range (فاصله‌ی های تا لوی محدوده‌ی ۳۰ روز گذشته بر مبنای پیپ)، Next Bar In (مقدار زمان باقی مانده تا بسته شدن کندل جاری بازار در چارت)، Spread (مقدار اسپرد نماد چارت جاری)، Swap Long (مقدار سواپ در معامله‌ی خرید) و Swap Short (مقدار سواپ در معامله‌ی فروش) را نیز اندیکاتور در چارت نشان می‌دهد.

تنظیمات اندیکاتور Roshan-Day-Pivots

Day Pivots inputs 1
صفحه‌ی اول تنظیمات اندیکاتور

در بخش تنظیمات اندیکاتور رسم شکل، با توجه به تصویر صفحه‌ی اول، دوم و سوم تنظیمات اندیکاتور می‌توان پارامترهای زیر را تغییر داد:

 1. Exit_If_Period_Greater_Than: در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به عدم نمایش اندیکاتور در تایم‌فریم بالاتر از تایم این پارامتر را تعیین کنید.
 2. Show_DayCandle: با تغییر مقادیر این بخش می‌توانید تنظیمات نمایش یا عدم نمایش کندل روزانه در چارت را تغییر دهید.
 3. Shift_DayCandle_right: توسط این گزینه در تنظیمات می‌توانید مقدار فاصله‌ی کندل روزانه‌ی نشان‌داده شده توسط اندیکاتور را تا کندل جاری بازار در چارت تغییر دهید.
 4. ‌Show_Today_Box: با تغییر مقادیر این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به نمایش یا عدم نمایش محدوده‌ی روزانه‌ی امروز را تغییر دهید.
 5. Today_Box_Color: این بخش مربوط به تنظیمات رنگ ‌محدوده‌ی روزانه‌ی امروز بر روی چارت است.
 6. Show_Yesterday_Box: با تغییر مقادیر این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به نمایش یا عدم نمایش محدوده‌ی روزانه‌ی دیروز را تغییر دهید.
 7. Yesterday_Box_Color: این بخش مربوط به تنظیمات رنگ ‌محدوده‌ی روزانه‌ی دیروز بر روی چارت است.
 8. StartLines: اگر پارامتر این بخش از تنظیمات روی عدد ۱ باشد، اندیکاتور خطوط پیوت را به صورت تمام‌ صفحه در چارت رسم می‌کند و اگر پارامتر این بخش روی عدد ۲ باشد، خطوط پیوت از ابتدای روز جاری چارت رسم می‌شوند و اگر پارامتر روی عدد ۳ باشد، خطوط پیوت از کندل جاری بازار رسم خواهند شد.
 9. StopLines At Current Candle: اگر این گزینه روی حالت true قرار گیرد، خطوط پیوت رسم‌شده توسط اندیکاتور رسم پیوت‌تا کندل جاری بازار امتداد خواهند یافت.
 10. CentralPivot Color: توسط این گزینه در تنظیمات می‌توانید رنگ خط پیوت روزانه‌ی رسم‌شده توسط اندیکاتور را تغییر دهید.
 11. CP_LineStyle 01234: با تغییر مقادیر این بخش از ۰ تا ۴ می‌توانید شکل خط پیوت روزانه‌ی رسم‌شده توسط اندیکاتور را تغییر دهید.
 12. CP_SolidLine_Thickness: در این بخش می‌توانید ضخامت خط پیوت روزانه‌ی رسم‌شده توسط اندیکاتور را تعیین کنید.
 13. Resistance_Pivots_Color: توسط این گزینه در تنظیمات می‌توانید رنگ خطوط پیوت مقاومتی رسم‌شده توسط اندیکاتور را تغییر دهید.
 14. R_LineStyle_01234: با تغییر مقادیر این بخش از ۰ تا ۴ می‌توانید شکل خطوط پیوت مقاومتی رسم‌شده توسط اندیکاتور را تعیین کنید.
 15. R_SolidLineThickness: در این بخش می‌توانید ضخامت خطوط پیوت مقاومتی رسم‌شده توسط اندیکاتور رسم پیوت‌ را تغییر دهید.
 16. Support_Pivots _Color: توسط این گزینه در تنظیمات می‌توانید رنگ خطوط پیوت حمایتی رسم‌شده توسط اندیکاتور را تغییر دهید.
 17. S_LineStyle_01234: با تغییر مقادیر این بخش از ۰ تا ۴ می‌توانید شکل خطوط پیوت حمایتی رسم‌شده توسط اندیکاتور را تعیین کنید.
 18. S_SolidLineThickness: در این بخش می‌توانید ضخامت خطوط پیوت حمایتی رسم‌شده توسط اندیکاتور رسم پیوت‌ را تغییر دهید.
 19. Show_MidPivots: با تغییر مقادیر این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به نمایش یا عدم نمایش پیوت‌های میانی را در اندیکاتور تنظیم کنید.
 20. MidPivots_Color: توسط این گزینه در تنظیمات می‌توانید رنگ خطوط پیوت میانی رسم‌شده توسط اندیکاتور را تغییر دهید.
 21. mP_LineStyle_01234: با تغییر مقادیر این بخش از ۰ تا ۴ می‌توانید شکل خطوط پیوت میانی رسم‌شده توسط اندیکاتور را تعیین کنید.
Day Pivots inputs 2 1
صفحه‌ی دوم تنظیمات اندیکاتور
 1. mP_SolidLine_Thickness: در این بخش می‌توانید ضخامت خطوط پیوت میانی رسم‌شده توسط اندیکاتور رسم پیوت‌ را تغییر دهید.
 2. PivotLabels_Color: توسط این گزینه در تنظیمات می‌توانید رنگ توضیحات خطوط پیوت در اندیکاتور را تعیین کنید.
 3. PivotLabels_FontStyle: با تغییر مقادیر این بخش می‌توانید نوع فونت توضیحات خطوط پیوت در اندیکاتور را تغییر دهید.
 4. PivotLabels_Fontsize: این بخش مربوط به تنظیمات اندازه‌ی توضیحات خطوط پیوت در اندیکاتور است.
 5. Show_Price_in_PivotLabels: در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به نمایش یا عدم نمایش قیمت محل قرار گیری پیوت‌ها را در توضیحات خطوط پیوت تعیین کنید.
 6. Show_RightMargin_Prices: زمانی که پارامتر بخش StartLines روی عدد ۱ باشد، توسط این گزینه می‌توان تنظیمات نمایش خطوط پیوت به صورت تمام صفحه (حالت true) یا در سرتاسر چارت (حالت false) را تعیین کرد.
 7. Preeminate_MarginLabels_Lines: اگر این گزینه روی حالت false قرار گیرد، خطوط پیوت رسم‌شده توسط اندیکاتور در زیر کندل‌ها نمایش داده می‌شوند.
 8. Shift_PivotLabels_PerCent_Left: زمانی که پارامتر بخش StartLines روی عدد ۱ باشد، با تغییر مقادیر این بخش می‌توانید توضیحات خطوط پیوت را در طول چارت حرکت دهید. هرچه عدد وارد شده کم‌تر باشد، توضیحات به سمت چپ چارت منتقل می‌شوند.
 9. Subordinate_Labels: اگر این گزینه روی حالت true قرار گیرد، توضیحات پیوت در زیر اشکال رسم شده در چارت نمایش داده نمی‌شوند.
 10. Show_Separator: در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به نمایش یا عدم نمایش نشانگر روز‌های هفته و خط روزانه در چارت توسط اندیکاتور را تعیین کنید.
 11. Separator_Color: توسط این گزینه در تنظیمات می‌توانید رنگ خط روزانه در چارت را تغییر دهید.
 12. Separator_LineStyle_01234: با تغییر مقادیر این بخش از ۰ تا ۴ می‌توانید شکل خط روزانه رسم‌شده توسط اندیکاتور رسم پیوت‌ را تعیین کنید.
 13. Separator_SolidLineThickness: در این بخش می‌توانید ضخامت خطوط پیوت میانی رسم‌شده توسط اندیکاتور را تغییر دهید.
 14. Show_SeparatorLabel: در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به نمایش یا عدم نمایش نشانگر روز‌های هفته در چارت توسط اندیکاتور را تعیین کنید.
 15. SeparatorLabel_Color: توسط این گزینه در تنظیمات می‌توانید رنگ نشانگر روز‌های هفته در چارت را تغییر دهید.
 16. SeparatorLabe|_FontStyle: در این بخش از تنظیمات می‌توانید نوع فونت نشانگر روز‌های هفته در چارت را تنظیم کنید.
 17. SeparatorLabel_FontSize: این بخش مربوط به تنظیمات اندازه‌ی نشانگر روز‌های هفته در چارت است.
 18. LabelOnChart_TopBot_12: اگر پارامتر این بخش از تنظیمات روی عدد ۱ باشد، نشانگر روز‌های هفته در قسمت بالای چارت منتقل می‌شود و اگر پارامتر این بخش روی عدد ۲ باشد، نشانگر روز‌های هفته در قسمت پایین چارت نمایش داده می‌شود.
 19. Show_Data_Comment: با تغییر مقادیر این بخش می‌توانید تنظیمات نمایش یا عدم نمایش توضیحات در سمت چپ قسمت بالای چارت توسط اندیکاتور رسم پیوت‌را تعیین کنید.
 20. Days_Used_For_Range_Data: در این بخش می‌توانید تعداد روز‌ها برای میانگین گیری توسط اندیکاتور را تغییر دهید.

دانلود اندیکاتور Roshan-Day-Pivots

برای دانلود این اندیکاتور می‌توانید از قسمت پایین بر روی گزینه “دانلود Roshan-Day-Pivots” یا سمت چپ تصویر بر روی گزینه “دانلود کنید” کلیک کنید. همچنین می‌توانید در صفحه “بانک دانلود” علاوه بر مشاهده اندیکاتور Roshan-Day-Pivots، لیست اندیکاتورهای پرطرفدار فارکس را نیز مشاهده کنید.

دیدگاه خود را بنویسید