معرفی اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو | Market sessions and Volume profile

معرفی اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو | Market sessions and Volume profile

یکی از شاخص‌های مهم برای بررسی چارت‌های معاملاتی شاخص والیوم پروفایل است. شاخص والیوم پروفایل کل حجم معاملات انجام شده در یک زمان مشخص را در چارت معاملاتی نشان می‌دهد. برای نمایش شاخص والیوم پروفایل معامله‌گران ملزم به استفاده از ابزارهای معاملاتی پیشرفته مانند اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو Market sessions and Volume profile هستند. در ادامه به معرفی و بررسی بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم.

معرفی اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو

اندیکاتور Market sessions and Volume profile یک اندیکاتور بسیار کاربردی در چارت تریدینگ ویو است که می‌تواند ولوم پروفایل را در سشن‌های معاملاتی مختلف و یا حتی در تایم‌های مختلف در چارت معاملاتی مشخص کند.

معرفی اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو
تصویری از اجرای اندیکاتور Market sessions and Volume profile – By Leviathan

تصویر بالا نمایی از اجرای اندیکاتور Market sessions and Volume profile در چارت تریدینگ ویو را نشان می‌دهد که در آن اندیکاتور، والیوم پروفایل‌ها را در تایم روزانه به معامله‌گران نشان می‌دهد. شما می‌توانید از قسمت تنظیمات، نمایش والیوم پروفایل را برای دوره‌های زمانی مختلف تغییر دهید.

تنظیمات اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو

قسمت اول تنظیمات اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو
قسمت اول منوی تنظیمات اندیکاتور Market sessions and Volume profile

در بخش تنظیمات اندیکاتور Market sessions and Volume profile نیز می‌توانید مقادیر زیربخش‌های زیر را تغییر دهید:

  1. Session Type: در این قسمت از تنظیمات اندیکاتور می‌توانید مقادیر زمانی نمایش ولوم پروفایل را در اندیکاتور تغییر دهید.
  2. Display: توسط این زیر بخش از تنظیمات اندیکاتور می‌توانید نمایش یا عدم نمایش قسمت‌های مختلف اندیکاتور را در چارت معاملاتی تعیین کنید.
قسمت دوم تنظیمات اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو
قسمت دوم منوی تنظیمات اندیکاتور Market sessions and Volume profile
  1. Volume Profile Settings: در این زیر بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به محاسبات ولیوم پروفایل را در اندیکاتور تغییر دهید.
  2. Appearance: توسط این قسمت از تنظیمات اندیکاتور نیز می‌توانید رنگ بخش‌های مختلف را در اندیکاتور تغییر دهید.

اجرای اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو

برای اجرای اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو می‌توانید عبارت “Market sessions and Volume profile – By Leviathan” را در قسمت Indicators جست‌وجو کرده و پس از یافتن آن، این اندیکاتور را به چارت معاملاتی خود اضافه کنید.

همچنین می‌توانید در قسمت پایانی این مقاله در وبسایت تریدینگ ویو، گزینه “Add to favorite indicators” را انتخاب کرده و سپس با مراجعه به بخش Favorite indicators در منوی indicators چارت تریدینگ ویو خود، اندیکاتور Market sessions and Volume profile – By Leviathan را بدون جست‌وجوی نام آن در چارت معاملاتی خود اضافه کنید.

دیدگاه خود را بنویسید