ویژگی بروکر مناسب

بررسی اسپرد بروکر آلپاری در نماد و شاخص‌های مختلف

ویژگی بروکر مناسب

مطالعه در 9 دقیقه

بروکر آلپاری نیز جز کارگزاری‌هایی است که مشتریان ایرانی زیادی دارد. در ادامه به بررسی 4 حساب معاملاتی این بروکر می‌پردازیم، تا ببینیم میزان Spread آن در هر کدام چه میزان است. برای مطالعه جزئیات حساب‌های این بروکر ، لطفا صفحه بروکر آلپاری را مطالعه کنید.

علاوه بر مطالعه جزئیات اسپرد بروکر آلپاری در ادامه مطلب، می‌توانید ویدئو بررسی‌های انجام شده را در زیر مشاهده کنید.

برای پیمایش آسانتر در بین حساب‌های معاملاتی، لطفا حساب مورد نظر برای بررسی اسپرد را انتخاب کنید:

اسپرد بروکر آلپاری در حساب استاندارد | Standard Account Spread

حساب Standard بروکر آلپاری برای افراد تازه بسیار مناسب است زیرا مقدار حداقل دیپازیت در این حساب از بروکر تنها ۲۰ دلار است.
شما می‌توانید در جدول زیر جزئیات بررسی ۲۴ ساعته‌ی اسپرد بروکر آلپاری را در حساب استاندارد مشاهده می‌کنید. با کلیک روی نام هر نماد می‌توانید نمودار کامل بررسی ۲۴ ساعته را مشاهده کنید. (توجه داشته باشید هر میله در نمودار، نمایانگر یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای است و همچنین نمودار ۷ نماد اول بصورت لگاریتمی رسم شده‌اند.)

طبق بررسی‌های تیم ایران بروکر اطلاعات این جدول در مهر ماه 1401 تقریبا تغییری نکرده است.

در زیر تصویر نمودار اسپرد برخی از نمادهای حساب Standard این بروکر را برای شما قرار دادیم. با کلیک روی هر تصویر می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید. هر میله در نمودار نشان دهنده‌ی میزان اسپرد یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای است و همچنین ۷ نمودار نخست بصورت لگاریتمی رسم شده‌اند.
در تصاویر زیر مناطقی که مقدار اسپرد بسیار بالا رفته، معمولا زمان نیمه شب است که در آن زمان، حجم نقدینگی پایین بوده و همچنین تایم Rollover یا انتقال معاملات باز به روز بعد نیز است که موجب چنین مقدار بالایی از اسپرد شده است.
در این تایم به صورت قانونی نباید حد سود یا حد ضرر در معاملات شما فعال شود.

بررسی اسپرد حساب Standard بروکر آلپاری در سشن‌های معالاتی

در سشن‌های معاملاتی مختلف، امکان تغییر اسپرد در نماد‌های مختلف وجود دارد. به همین منظور ما اسپرد انواع نمادهای حساب Standard بروکر آلپاری را در سشن‌های معاملاتی لندن و نیویورک مورد بررسی قرار دادیم و نتایج را در زیر به شما نشان داده‌ایم.

برای مطالعه‌ی بیشتر درمورد سشن‌های معاملاتی می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

اسپرد حساب Standard بروکر آلپاری در سشن معاملاتی لندن

سشن معاملاتی لندن یکی از سشن‌های معاملاتی است که از ساعت ۱۱ و نیم ظهر آغاز و تا ساعت ۸ و نیم شب به وقت ایران ادامه دارد.
تصاویر زیر مقادیر اسپرد (ستون سمت راست در تصویر) نمادهای مختلف را در این حساب از بروکر در سشن معاملاتی لندن نشان می‌دهد.

اسپرد حساب Standard بروکر آلپاری در سشن معاملاتی نیویورک

آخرین سشن معاملاتی، سشن معاملاتی نیویورک است که از ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر تا ساعت ۱ و نیم بامداد به وقت ایران برقرار است.
در تصاویر زیر نیز می‌توانید مقادیر اسپرد نمادهای مختلف را در ستون سمت راست تصاویر در این حساب از بروکر در سشن معاملاتی نیویورک مشاهده کنید.

مقدار اسپرد حساب ECN بروکر آلپاری

حساب ای سی ان بروکر آلپاری یکی از پرطرفدارترین حساب‌های معاملاتی برای افراد حرفه‌ای است زیرا مقدار حداقل دیپازیت آن حداقل ۳۰۰ دلار است.
در جدول زیر نیز می‌توانید جزئیات بررسی ۲۴ ساعته‌ی اسپرد این بروکر را در حساب ECN مشاهده کنید. با کلیک روی نام هر نماد می‌توانید نمودار کامل بررسی ۲۴ ساعته را مشاهده کنید. (توجه داشته باشید هر میله در نمودار، نمایانگر یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای است و همچنین نمودار ۷ نماد اول بصورت لگاریتمی رسم شده‌اند.)

در قسمت پایین نیز تصاویر نمودار اسپرد نمادهای بررسی شده برای بررسی بیشتر قرار داده شده است. با کلیک روی هر تصویر می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید. هر میله در نمودار نشان دهنده‌ی میزان اسپرد یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای است و همچنین ۷ نمودار نخست بصورت لگاریتمی رسم شده‌اند.

قابل ذکر است در تصاویر بالا، مناطقی که مقدار اسپرد بسیار بالا رفته، معمولا زمان نیمه شب است که در آن زمان، حجم نقدینگی پایین بوده و همچنین تایم Rollover یا انتقال معاملات باز به روز بعد نیز است که موجب چنین مقدار بالایی از اسپرد شده است.
در این تایم به صورت قانونی نباید حد سود یا حد ضرر در معاملات شما فعال شود.

بررسی اسپرد حساب ECN بروکر آلپاری در سشن‌های معالاتی

در این قسمت نیز اسپرد نمادهای این حساب از بروکر را به دلیل تغییر مقدار اسپرد در سشن‌های معاملاتی مختلف مورد بررسی قرار دادیم.

اسپرد حساب ECN بروکر آلپاری در سشن معاملاتی لندن

شما می‌توانید در اولین ستون از سمت راست تصاویر زیر مقادیر اسپرد نمادهای مختلف را در این حساب از بروکر در سشن معاملاتی لندن را مشاهده کنید.

اسپرد حساب ECN بروکر آلپاری در سشن معاملاتی نیویورک

تصاویر زیر مقادیر اسپرد (ستون سمت راست) نمادهای مختلف را نیز در این حساب از بروکر در آخرین سشن معاملاتی یعنی سشن نیویورک نشان می‌دهد.

بررسی اسپرد حساب Pro ECN بروکر آلپاری

حساب Pro Ecn یکی دیگر از حساب‌های آلپاری است که برای اشخاص با تجربه و سرمایه‌گذاران کلان مناسب است.
در جدول زیر نیز جزئیات بررسی ۲۴ ساعته‌ی اسپرد بروکر آلپاری را در حساب Pro ECN مانند دو حساب قبل این بروکر قرار داده‌ایم . شما می‌توانید با کلیک روی نام هر نماد، نمودار کامل بررسی ۲۴ ساعته را مشاهده کنید. (توجه داشته باشید هر میله در نمودار، نمایانگر یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای است و همچنین نمودار ۶ نماد اول بصورت لگاریتمی رسم شده‌اند.)

در قسمت پایین نیز نمودار نمادهای داخل جدول بالا را می‌توانید به طور کامل مشاهده کنید. قابل توجه است که با کلیک روی هر تصویر می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید. همچنین هر میله در نمودار نشان دهنده‌ی میزان اسپرد یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای است و ۶ نمودار نخست نیز بصورت لگاریتمی رسم شده‌اند.

مناطقی که در تصاویر بالا، مقدار اسپرد بسیار بالا رفته، معمولا زمان نیمه شب است که در آن زمان، حجم نقدینگی پایین بوده و همچنین تایم Rollover یا انتقال معاملات باز به روز بعد نیز است که موجب چنین مقدار بالایی از اسپرد شده است.
در این تایم به صورت قانونی نباید حد سود یا حد ضرر در معاملات شما فعال شود.

بررسی اسپرد حساب Pro ECN بروکر آلپاری در سشن‌های معالاتی

در این قسمت نیز می‌توانید مقدار اسپرد نمادهای این حساب از بروکر آلپاری را در سشن‌های معاملاتی مختلف مشاهده کنید. قابل توجه است که سشن‌های معاملاتی بر مقدار اسپرد نمادهای این حساب از بروکر مؤثر هستند.

اسپرد حساب Pro ECN بروکر آلپاری در سشن معاملاتی لندن

سشن معاملاتی لندن یکی از سشن‌های معاملاتی است که از ساعت ۱۱ و نیم ظهر آغاز و تا ساعت ۸ و نیم شب به وقت ایران ادامه دارد.
در ستون سمت راست تصاویر زیر می‌توانید مقادیر اسپرد نمادهای مختلف را در این حساب از بروکر در سشن معاملاتی لندن مشاهده کنید.

اسپرد حساب Pro ECN بروکر آلپاری در سشن معاملاتی نیویورک

آخرین سشن معاملاتی، سشن معاملاتی نیویورک است که از ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر تا ساعت ۱ و نیم بامداد به وقت ایران برقرار است.
شما می‌توانید در ستون سمت راست تصاویر زیر مقادیر اسپرد نمادهای مختلف را در حساب Pro ECN بروکر آلپاری در سشن معاملاتی نیویورک مشاهده می‌کنید.

مقدار اسپرد حساب Nano بروکر آلپاری

این حساب برای افرادی که سرمایه کمی دارند مناسب است زیرا در این حساب هر لات معادل 0.01 لات استادارد است و به شما اجازه می دهد با ریسک کمتر معامله کنید.
در ادامه می‌توانید جزئیات بررسی ۲۴ ساعته‌ی اسپرد بروکر آلپاری مربوط به این حساب را مشاهده کنید. با کلیک روی نام هر نماد، نمودار کامل بررسی ۲۴ ساعته برای شما نمایش داده می‌شود. (توجه داشته باشید هر میله در نمودار، نمایانگر یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای است و همچنین نمودار ۷ نماد نخست بصورت لگاریتمی رسم شده‌اند.)

در قسمت پایین زیر تصاویر نمودار اسپرد برخی از نمادهای حساب Nano این بروکر را با توجه به جدول بالا برای شما قرار دادیم. با کلیک روی هر تصویر می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید. هر میله در نمودار نشان دهنده‌ی میزان اسپرد یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای است و همچنین ۶ نمودار نخست بصورت لگاریتمی رسم شده‌اند.

در نمودار‌های بالا و در مناطقی که معمولا در نیمه‌ شب قرار دارد، حجم نقدینگی پایین بوده و همچنین تایم Rollover یا انتقال معاملات باز به روز بعد نیز است که موجب مقدار بالایی از اسپرد در این تایم شده است.
در این تایم به صورت قانونی نباید حد سود یا حد ضرر در معاملات شما فعال شود.

بررسی اسپرد حساب Nano بروکر آلپاری در سشن‌های معالاتی

سشن‌های معاملاتی نیز بر روی مقدار اسپرد تاثیر دارند. به همین جهت ما مقدار اسپرد را در سشن‌های معاملاتی لندن و نیویورک بررسی کردیم و نتایج را در زیر برای شما به نمایش گذاشتیم.

اسپرد حساب Nano بروکر آلپاری در سشن معاملاتی لندن

در ستون سمت راست تصاویر زیر می‌توانید مقادیر اسپرد نمادهای مختلف را در حساب Nano این بروکر در سشن معاملاتی لندن مشاهده کنید.

اسپرد حساب Nano بروکر آلپاری در سشن معاملاتی نیویورک

در ستون سمت راست تصاویر زیر نیز می‌توانید مقادیر اسپرد نمادهای مختلف را در حساب Nano این بروکر در سشن معاملاتی نیویورک مشاهده کنید.

بروکر Alpari از نظر مقدار اسپرد در شرایط مناسبی قرار دارد. لازم به ذکر است که اسپردهای این بروکر به صورت شناور هستند. شما می‌توانید با بررسی اسپرد بروکر آلپاری و دیگر کارگزاری‌ها، بهترین حساب معاملاتی را برای خود انتخاب نمائید. در بالا مقدار اسپرد بروکر آلپاری را در حساب‌های معاملاتی آن مشاهده کردید. با مراجعه به صفحه بروکرهای برتر فارکس، می‌توانید نسبت به بررسی اسپرد دیگر کارگزاری‌ها اقدام نمایید.

پرسش‌های متداول

بله. اسپرد حساب‌های بروکر آلپاری بصورت شناور محاسبه می‌شوند.

به طور کلی حساب‌های ECN بروکرهای فارکس، اسپرد کمتری دارد.

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید

مرتب سازی
ali ۰۵ دی ۱۴۰۲

آیا در کارگزاری alpari معاملات در حساب ecn، در دو پلتفرم متاتریدر 4 و متاتریدر 5 قابل اجرا هست؟

کارشناس ایران بروکر ۰۶ دی ۱۴۰۲
پاسخ ali

با سلام. بله، بروکر آلپاری در دو پلتفرم متاتریدر 4 و 5 دارای حساب ECN است

سعید ۰۹ مهر ۱۴۰۲

کجاش مناسبه؟ اسپرد طلا در حساب استاندارد ساعات معاملاتی عادی بین ۵۰ تا ۶۰ شناوره. فارکس چیف همون حساب و همون ساعات بین ۱۷ تا ۲۵.
من به عنوان یک مهاجر از آلپاری به فارکس چیف دقیقا به خاطر اسپردهاش فرار کردم. حیف که هیچ جا مثل آلپاری سرعت برداشتش بالا و اصلا لحظه ای نیست.