تقویم اقتصادی فارکس | Economic Calendar

یکی از عوامل موثر بر نوسانات تمام بازارها اخبار است. اطلاع دقیق و دائمی از تقویم اقتصادی فارکس بسیار ضروری‌ست. در ساعات اخبار مهم اقتصادی نوسانات بازار تشدید می شود و ممکن است به معامله‌گران که از حدضرر استفاده نمی‌کنند آسیب جدی بزند. توصیه می‌شود اگر مهارت لازم را ندارید در زمان اخبار مهم از ترید دوری کنید.

ساعت ارز تاثیر عنوان واقعی پیش‌بینی قبلی
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
Tentative USD USD
معمولی
پرسشنامه کنترل وام ها Loan Officer Survey
۰۱:۱۵ NZD NZD
معمولی
بالانس میزان واردات و صادرات Trade Balance
-۱۷۵۰M -۱۸۶۳M
۱۱:۳۰ CHF CHF
معمولی
شاخص اقتصادی بارومتر توسط موسسه KOF KOF Economic Barometer
۹۳.۳ ۹۲.۲
۱۱:۳۰ EUR EUR
معمولی
شاخص اولیه قیمت مصرف کنندگان اسپانیا Spanish Flash CPI y/y
۴.۷% ۵.۷%
۱۲:۳۰ EUR EUR
معمولی
German Prelim GDP q/q German Prelim GDP q/q
۰.۰% ۰.۴%
۱۷:۳۰ CNY CNY
معمولی
شاخص پیشرو ترکیبی موسسه CB CB Leading Index m/m
سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
Tentative AUD AUD
معمولی
شاخص صنف صنعت کارخانه ای استرالیا AIG Manufacturing Index
۴۴.۷
Tentative EUR EUR
معمولی
مناقصه اوراق قرضه ۱۰ ساله ایتالیا Italian 10-y Bond Auction
۳.۹۶|۱.۵
All Day EUR EUR
معمولی
شاخص ابتدایی قیمت مصرف کنندگان در آلمان German Prelim CPI m/m
۱.۲% -۰.۸%
۰۳:۰۰ JPY JPY
معمولی
نرخ بیکاری Unemployment Rate
۲.۵%
۰۳:۲۰ JPY JPY
معمولی
آمار اولیه تولیدات صنغتی ماهانه Prelim Industrial Production m/m
-۱.۱% ۰.۲%
۰۳:۲۰ JPY JPY
معمولی
شاخص خرده فروشی سالیانه Retail Sales y/y
۳.۲% ۲.۵%
۰۴:۰۰ AUD AUD
معمولی
شاخص خرده فروشی ماهانه Retail Sales m/m
-۰.۲% ۱.۴%
۰۴:۰۰ AUD AUD
معمولی
اعتبار بخش خصوصی Private Sector Credit m/m
۰.۵% ۰.۵%
۰۵:۰۰ CNY CNY
معمولی
شاخص خرید مدیران کارخانه ها Manufacturing PMI
۵۰.۲ ۴۷.۰
۰۵:۰۰ CNY CNY
معمولی
شاخص خرید مدیران شرکت های خدماتی Non-Manufacturing PMI
۵۲.۰ ۴۱.۶
۰۸:۳۰ JPY JPY
معمولی
شاخص اطمینان مصرف کننده Consumer Confidence
۳۰.۵ ۳۰.۳
۰۸:۳۰ JPY JPY
معمولی
تعداد پروژه های ساختمانی کلید خورده Housing Starts y/y
۰.۵% -۱.۴%
۱۰:۰۰ EUR EUR
معمولی
نرخ هزینه کردن ماهیانه مصرف کنندگان فرانسوی French Consumer Spending m/m
۰.۲% ۰.۵%
۱۰:۰۰ EUR EUR
معمولی
برآورد تولید ناخالص داخلی French Flash GDP q/q
۰.۰% ۰.۲%
۱۰:۳۰ EUR EUR
معمولی
قیمت ماهیانه کالاهای وارداتی در آلمان German Import Prices m/m
-۲.۴% -۴.۵%
۱۰:۳۰ EUR EUR
معمولی
شاخص خرده فروشی در آلمان German Retail Sales m/m
-۰.۱% ۱.۱%
۱۱:۰۰ CHF CHF
معمولی
شاخص خرده فروشی سالیانه Retail Sales y/y
-۰.۷% -۱.۳%
۱۱:۱۵ EUR EUR
معمولی
شاخص ابتدایی قیمت مصرف کنندگان در فرانسه French Prelim CPI m/m
۰.۵% -۰.۱%
۱۲:۲۵ EUR EUR
معمولی
تغییر نرخ بیکاری در آلمان German Unemployment Change
۵K -۱۳K
۱۲:۳۰ EUR EUR
معمولی
نرخ بیکاری در ایتالیا Italian Monthly Unemployment Rate
۷.۸% ۷.۸%
۱۳:۰۰ GBP GBP
معمولی
عرضه پول ماهیانه M4 Money Supply m/m
۱.۲% -۱.۶%
۱۳:۰۰ GBP GBP
معمولی
میزان پذیرش وام Mortgage Approvals
۴۳K ۴۶K
۱۳:۰۰ GBP GBP
معمولی
ارزش کل پول های قرض داده شده ماهیانه به مردم Net Lending to Individuals m/m
۵.۱B ۵.۹B
۱۳:۳۰ EUR EUR
معمولی
برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی Prelim Flash GDP q/q
۰.۰% ۰.۳%
۱۳:۳۰ EUR EUR
معمولی
شاخص تولید ناخالص داخلی اولیه ایتالیا Italian Prelim GDP q/q
-۰.۲% ۰.۵%
۱۷:۰۰ CAD CAD
بسیار مهم
شاخص تولید ناخالص داخلی GDP m/m
۰.۲% ۰.۱%
۱۷:۰۰ USD USD
معمولی
Employment Cost Index q/q Employment Cost Index q/q
۱.۱% ۱.۲%
۱۷:۳۰ USD USD
معمولی
S&P/CS Composite-20 HPI y/y S&P/CS Composite-20 HPI y/y
۶.۸% ۸.۶%
۱۷:۳۰ USD USD
معمولی
شاخص قیمت فروش سراسری مسکن HPI m/m
-۰.۴% ۰.۰%
۱۸:۱۵ USD USD
مهم
شاخص قدرت خرید کارخانه ها در شیکاگو Chicago PMI
۴۵.۴ ۴۴.۹
۱۸:۳۰ USD USD
بسیار مهم
شاخص اطمینان مصرف کننده CB Consumer Confidence
۱۰۸.۲ ۱۰۸.۳
چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
All Day All All
مهم
نشست اوپک-JMMC OPEC-JMMC Meetings
All Day USD USD
معمولی
شاخص فروش اتومبیل در داخل آمریکا Wards Total Vehicle Sales
۱۴.۴M ۱۳.۳M
Tentative EUR EUR
معمولی
مناقصه اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان German 10-y Bond Auction
۲.۲۵|۱.۴
۰۱:۱۵ NZD NZD
بسیار مهم
تغییر سه ماهه نرخ استخدام Employment Change q/q
۰.۳% ۱.۳%
۰۱:۱۵ NZD NZD
بسیار مهم
نرخ بیکاری Unemployment Rate
۳.۳% ۳.۳%
۰۱:۱۵ NZD NZD
معمولی
شاخص هزینه برای نیروی کار Labor Cost Index q/q
۱.۱% ۱.۱%
۰۳:۳۱ GBP GBP
معمولی
شاخص قیمت فروش خرده فروشان BRC Shop Price Index y/y
۷.۳%
۰۴:۰۰ JPY JPY
معمولی
شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها Final Manufacturing PMI
۴۸.۹ ۴۸.۹
۰۵:۱۵ CNY CNY
معمولی
شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها Caixin Manufacturing PMI
۴۹.۸ ۴۹.۰
۰۹:۰۰ AUD AUD
معمولی
قیمت سالانه کالای صادر شده Commodity Prices y/y
۱۵.۶%
۱۰:۳۰ GBP GBP
معمولی
شاخص قیمت فروش سراسری مسکن Nationwide HPI m/m
-۰.۴% -۰.۱%
۱۱:۴۵ EUR EUR
معمولی
شاخص خرید مدیران کارخانه ها در اسپانیا Spanish Manufacturing PMI
۴۸.۲ ۴۶.۴
۱۲:۰۰ CHF CHF
معمولی
شاخص خرید مدیران کارخانه ها Manufacturing PMI
۵۴.۳ ۵۴.۱
۱۲:۱۵ EUR EUR
معمولی
شاخص خرید مدیران کارخانه ها در ایتالیا Italian Manufacturing PMI
۴۹.۶ ۴۸.۵
۱۲:۲۰ EUR EUR
معمولی
شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها در فرانسه French Final Manufacturing PMI
۵۰.۸ ۵۰.۸
۱۲:۲۵ EUR EUR
معمولی
شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها در آلمان German Final Manufacturing PMI
۴۷.۰ ۴۷.۰
۱۲:۳۰ EUR EUR
معمولی
شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها Final Manufacturing PMI
۴۸.۸ ۴۸.۸
۱۳:۰۰ GBP GBP
معمولی
شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها Final Manufacturing PMI
۴۶.۷ ۴۶.۷
۱۳:۳۰ EUR EUR
مهم
شاخص تخمین قیمت مصرف کنندگان CPI Flash Estimate y/y
۹.۰% ۹.۲%
۱۳:۳۰ EUR EUR
مهم
شاخص اصلی تخمین قیمت مصرف کنندگان Core CPI Flash Estimate y/y
۵.۱% ۵.۲%
۱۳:۳۰ EUR EUR
معمولی
نرخ بیکاری Unemployment Rate
۶.۵% ۶.۵%
۱۳:۳۰ EUR EUR
معمولی
شاخص ابتدایی قیمت مصرف کنندگان در ایتالیا Italian Prelim CPI m/m
۶.۵% ۶.۵%
۱۶:۴۵ USD USD
بسیار مهم
تغییر میزان استخدام نیرو در بخش غیر کشاورزی ADP Non-Farm Employment Change
۱۷۰K ۲۳۵K
۱۸:۰۰ CAD CAD
معمولی
شاخص خرید مدیران کارخانه ها Manufacturing PMI
۴۹.۲
۱۸:۱۵ USD USD
معمولی
شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها Final Manufacturing PMI
۴۶.۸ ۴۶.۸
۱۸:۳۰ USD USD
بسیار مهم
اعلام شاخص قدرت خرید کارخانه ها موسسه ISM ISM Manufacturing PMI
۴۸.۰ ۴۸.۴
۱۸:۳۰ USD USD
بسیار مهم
ایجاد موقعیت های شغلی جدید JOLTS Job Openings
۱۰.۴۶M
۱۸:۳۰ USD USD
معمولی
هزینه ساخت و ساز ماهیانه Construction Spending m/m
۰.۰% ۰.۲%
۱۸:۳۰ USD USD
معمولی
اعلام شاخص قیمت های تولیدی موسسه ISM ISM Manufacturing Prices
۴۱.۹ ۳۹.۴
۱۹:۰۰ USD USD
معمولی
موجودی نفت خام Crude Oil Inventories
۰.۵M
۲۲:۳۰ USD USD
بسیار مهم
نرخ بهره فدرال رزرو Federal Funds Rate
۴.۷۵% ۴.۵۰%
۲۲:۳۰ USD USD
بسیار مهم
بیانیه شواری مرکزی فدرال رزرو FOMC Statement
۲۳:۰۰ USD USD
بسیار مهم
کنفرانس خبری کمیته فدرال رزرو FOMC Press Conference
پنج‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
Tentative AUD AUD
معمولی
شاخص صنف ساخت و ساز استرالیا AIG Construction Index
۴۸.۲
Tentative EUR EUR
معمولی
مناقصه اوراق قرضه ۱۰ ساله اسپانیا Spanish 10-y Bond Auction
۲.۶۶|۲.۲
Tentative EUR EUR
معمولی
مناقصه اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه French 10-y Bond Auction
۲.۷۷|۱.۹
۰۱:۱۵ NZD NZD
معمولی
جواز ساخت مسکن Building Consents m/m
۷.۰%
۰۳:۲۰ JPY JPY
معمولی
عرضه پول سالیانه Monetary Base y/y
-۳.۲% -۶.۱%
۰۴:۰۰ AUD AUD
معمولی
مجوز ساخت مسکن Building Approvals m/m
۱.۱% -۹.۰%
۰۴:۰۰ AUD AUD
معمولی
NAB Quarterly Business Confidence NAB Quarterly Business Confidence
۹
۰۷:۰۵ JPY JPY
معمولی
10-y Bond Auction 10-y Bond Auction
۰.۵۰|۴.۸
۱۰:۳۰ EUR EUR
معمولی
بالانس میزان واردات و صادرات آلمان German Trade Balance
۸.۰B ۱۰.۸B
۱۱:۱۵ EUR EUR
معمولی
بالانس بودجه دولت فرانسه French Gov Budget Balance
-۱۵۹.۳B
۱۱:۳۰ EUR EUR
معمولی
تغییر نرخ بیکاری در اسپانیا Spanish Unemployment Change
-۱۵.۲K -۴۳.۷K
۱۱:۳۰ CHF CHF
معمولی
گزارش شاخص اطمینان مصرف کننده دبیرخانه امور اقتصادی کشور SECO Consumer Climate
-۳۸ -۴۷
۱۵:۳۰ GBP GBP
بسیار مهم
اعلام چکیده سیاست های مالی Monetary Policy Summary
۱۵:۳۰ GBP GBP
بسیار مهم
گزارش قوانین بانک مرکزی انگلیس BOE Monetary Policy Report
۱۵:۳۰ GBP GBP
بسیار مهم
رای گیری کمیته تعین سیاست مالی بانک مرکزی انگلیس MPC Official Bank Rate Votes
۷-۰-۲ ۷-۰-۲
۱۵:۳۰ GBP GBP
بسیار مهم
نرخ رسمی بانک Official Bank Rate
۴.۰۰% ۳.۵۰%
۱۶:۰۰ USD USD
معمولی
میزان اخراج نیروی کار Challenger Job Cuts y/y
۱۲۹.۱%
۱۶:۴۵ EUR EUR
بسیار مهم
نرخ اصلی تامین مالی مجدد Main Refinancing Rate
۳.۰۰% ۲.۵۰%
۱۶:۴۵ EUR EUR
بسیار مهم
بیانیه سیاست پولی Monetary Policy Statement
۱۷:۰۰ CAD CAD
معمولی
جواز ساخت مسکن Building Permits m/m
۱.۳% ۱۴.۱%
۱۷:۰۰ USD USD
مهم
ادعای بیکاری Unemployment Claims
۲۰۰K ۱۸۶K
۱۷:۰۰ USD USD
معمولی
آمار سودآوری ابتدایی بخش غیر کشاورزی Prelim Nonfarm Productivity q/q
۲.۵% ۰.۸%
۱۷:۰۰ USD USD
معمولی
شاخص هزینه برای نیروی کار فصلی Prelim Unit Labor Costs q/q
۱.۶% ۲.۴%
۱۷:۱۵ EUR EUR
بسیار مهم
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا ECB Press Conference
۱۸:۳۰ USD USD
معمولی
سفارشات ماهیانه کارخانه ها Factory Orders m/m
۲.۳% -۱.۸%
۱۹:۰۰ USD USD
معمولی
ذخایر گاز طبیعی Natural Gas Storage
-۹۱B
جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
۰۵:۱۵ CNY CNY
معمولی
شاخص نهایی خرید مدیران خرید شرکت های خدماتی Caixin Services PMI
۴۸.۰
۱۱:۱۵ EUR EUR
معمولی
نرخ تولید ماهیانه کارخانه های صنعتی فرانسوی French Industrial Production m/m
۲.۰%
۱۱:۴۵ EUR EUR
معمولی
شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی اسپانیا Spanish Services PMI
۵۱.۶
۱۲:۱۵ EUR EUR
معمولی
شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی ایتالیا Italian Services PMI
۴۹.۹
۱۲:۲۰ EUR EUR
معمولی
شاخص نهایی خرید مدیران شرکتهای خدماتی در فرانسه French Final Services PMI
۴۹.۲
۱۲:۲۵ EUR EUR
معمولی
شاخص نهایی خرید مدیران شرکتهای خدماتی در آلمان German Final Services PMI
۵۰.۴
۱۲:۳۰ EUR EUR
معمولی
شاخص نهایی خرید مدیران شرکت‌های خدماتی Final Services PMI
۵۰.۷
۱۳:۰۰ GBP GBP
معمولی
شاخص نهایی خرید مدیران شرکت‌های خدماتی Final Services PMI
۴۸.۰
۱۳:۳۰ EUR EUR
معمولی
شاخص قیمت تولید کنندگان PPI m/m
-۰.۹%
۱۷:۰۰ USD USD
بسیار مهم
میانگین درآمد ساعتی ماهانه Average Hourly Earnings m/m
۰.۳%
۱۷:۰۰ USD USD
بسیار مهم
تغییر در میزان استخدام نیروی کار ( به غیر کشاورزی) Non-Farm Employment Change
۲۲۳K
۱۷:۰۰ USD USD
بسیار مهم
نرخ بیکاری Unemployment Rate
۳.۵%
۱۸:۱۵ USD USD
معمولی
شاخص نهایی خرید مدیران شرکت‌های خدماتی Final Services PMI
۴۶.۶
۱۸:۳۰ USD USD
بسیار مهم
اعلام شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی موسسه ISM ISM Services PMI
۴۹.۶

راهنمای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس

ساعت و تاریخ: در قسمت بالای تقویم اقتصادی تاریخ و ساعت نمایش داده می‌شود. ساعت ارائه شده در تقویم اقتصادی به زمان رسمی ایران تنظیم شده است.

بخش ارز: واحد پول کشور را نمایش می‌دهد و در حقیقت نشان می‌دهد که خبر مربوط به کدام کشور می‌شود. برای مثال اگر USD باشد بدین معنا است که خبر بر روی دلار تاثیر خواهد داشت و این خبر توسط کشور آمریکا اعلام خواهد شد.

بخش تاثیر: تاثیر یا Impact اهمیت خبر برای ارز کشورها را نمایش می‌دهد. میزان تاثیر بر اساس پارامترهای بسیار مهم، مهم، کم اهمیت و غیر اقتصادی دسته بندی شده است.

پارامتر قبلی: به شما نرخ اعلام شده در دوره قبلی را نمایش می‌دهد.

پارامتر پیش‌بینی: مقدار مورد انتظار را نمایش می‌دهد و معامله‌گران بایستی با توجه به این عدد پلن معاملاتی خود را طراحی کنند.

پارامتر واقعی: نشان دهنده نرخ حقیقی داده‌ها است که به صورت رسمی توسط کشورها اعلام می‌شود.

چرا باید از تقویم اقتصادی فارکس | Economic Calendar استفاده کنیم؟

اگر شما یک فاندامنتالیست هستید و بر اساس تحلیل بنیادی معامله می‌کنید؛ یا استراتژی معاملاتی شما نیوز ترید (News Trade) است تقویم اقتصادی ابزاری ضروری برای شما محسوب می‌شود.

حتی اگر یک تکنیکالیست یا اسکالپر هستید و با تحلیل تکنیکال معامله می‌کنید، تقویم اقتصادی یک برگ برنده برای شما محسوب می‌شود و می‌توانید از آن به نفع خود استفاده کنید. برای مثال تقویم اقتصادی به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید در چه زمانی، اخبار اقتصادی پخش می‌شود و کدام خبرها می‌توانند نوسان‌های شدید در بازار و جفت ارزها ایجاد کنند. از این رو می‌توانید در آن زمان‌ها از معامله خودداری کنید.

استفاده از تقویم اقتصادی ایران بروکر برای معامله‌گران راحت‌تر از استفاده از تقویم اقتصادی فارکس فکتوری است. چراکه تمامی اخبار توسط تیم تخصصی و کارشناسان ما به فارسی ترجمه شده‌اند و برای ایرانیان قابل فهم گشته‌اند. در این صفحه تقویم اقتصادی فارکس به زبان فارسی و زمان ایران را قرار داده‌ایم تا بتوانید به راحتی از آن در معاملاتتان بهره ببرید.

استفاده از تقویم‌های اقتصادی و بهره‌گیری از آن می‌تواند وین‌ ریت (Win Rate) معاملات یک معامله‌گر را به صورت قابل توجه‌ای بهبود ببخشد.

پرسش‌های متداول

با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس می‌توان از زمان دقیق اعلام گزارش‌ها و شاخص‌های مهم و تاثیرگذار اقتصادی و همچنین زمان سخنرانی‌ها و نشست‌های مهم اقتصادی کشورهای تاثیر گذار در حوزه فارکس  آگاه شویم. اما اخبار فارکس شامل این موارد و تمامی اخبار مربوط به حوزه فارکس می‌شود.

بازارفارکس معمولا در زمان اعلام شاخص‌های مهم اقتصادی و نشست‌های خبری نوسانات زیادی را تجربه می‌کند و در این زمان استفاده از تحلیل تکنیکال به تنهایی پاسخگو نیست.

مهمترین شاخص‌ها عبارتند از:

شاخص‌های تورمی مانند :

 شاخص بهای مصرف کننده (CPI)

شاخص بهای تولید کننده (PPI)

داده‌ها و شاخص‌های مرتبط با بازار کار مانند :

نرخ بیکاری

تغییر نرخ اشتغال

میانگین دستمزد ساعتی

مهمترین رویداد‌های فارکس شامل نشست اوپک، نشست بانک‌های مرکزی، سخنرانی روسای بانک مرکزی، نشست سران اقتصادی می‌شود.

دنبال‌کردن
اطلاع از
guest

25 دیدگاه
جدید‌ترین
قدیمی‌ترین پرطرفدارترین
بازخوردهای درون متنی
دیدن همه نظرات
Ali

ناموسن دمتون گرم با این سایت حال کردم.تا حالا نشده ایمیل بزنم برا سایتی ولی شما واقعا ارزش همه چیو دارین.مرسی

کارشناس ایران بروکر

با سلام. سپاسگذاریم و خوشحالیم که مطالب مفید واقع شده است

محمد

آیا منتظر app اختصاصی ایران بروکر بمونیم ؟؟؟
یکار قشنگ
تقویم هم توش باشه
بیاریم صفحه اول موبایلمون
بعد اخبار رارو با تتجه به جف ارزمون سورس کنیم
خودش آلارم ویژه داشته باشه
آقا من کلی ایده دارم ….
کجا ایمیل کنم ؟

کارشناس ایران بروکر

با سلام. قطعا اپلیکیشن موبایل ایران بروکر در آینده نزدیک راه‌اندازی خواهد شد. بسیار خوشحال می‌شویم که بتوانیم از ایده‌های کاربران خود برای بهبود خدمات استفاده کنیم. ایده‌های خود را با توضیحات کامل برای ما ایمیل کنید. با تشکر
iranbroker.com@gmail.com

امیری

واقعا تقویم اقتصادی مفیدی دارید
فقط اگه ممکنه فیلتری رو اضافه کنید که با اون بشه جفت ارز ها رو فیلتر کرد که مثلا یه نفر وقتی فقط روی دلار معامله میکنه فقط بتونه اخبار مرتبط با اون رو توی صفحه ببینه

مهدی نظری

سلام . ممنون از حسن توجه شما. حتما درخواست شما پیگیری میشه

سامان عطایی

اخبار یا شاخص های کشور هایی که توی جفت ارز های اصلی نیستن یا خیلی معامله کردن روی اونا مرسوم نیست مثل چین میتونه روی کدوم ارز ها تاثیرگذار باشه؟

Kian
امتیاز کاربر :
     

قابلیت آلارم دادن قبل از اون رویداد رو میشه اضافه کنید؟ ممنون واقعا

کارشناس ایران بروکر

با سلام. صفحه تقویم اقتصادی به مرور آپدیت خواهد شد و حتما پیشنهاد شما نیز بررسی میشود. با تشکر

محسن

دوستان فقط به تفاوت داده های قبلی و بعدی توجه نکنید پیشبینی هم مهمه
اگر تفاوت پیشبینی و داده الان زیاد باشه اسپایک وحشتناکی تو چارت شکل میگیره

Ali

در مورد طلا بهتره به کدوم شاخص بیشتر دقت کنیم؟ کدوم شاخص بیشترین تاثیر رو میزاره؟

کارشناس ایران بروکر

با سلام. شاخص دلار بیشترین همبستگی را با طلا دارد. پیشنهاد میشود لینک زیر را مطالعه نمایید.
https://iranbroker.net/symbol/GOLD

شکیبا

سلام خواستم تشکر بکنم ازتون و یه پیشنهاد بدم
اگر میشد هر رویدادی قابلیت share کردن داشته باشه عالی میشد

کارشناس ایران بروکر

با سلام. سپاس از همراهی شما با سایت ایران بروکر. پیشنهاد شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با تشکر

سعید

صفحه تقویم اقتصادی فارکس خیلی خوب شده
فقط دوست داشتم به دوستان تذکراتی رو در این خصوص بدم
یکی اینکه اگر ریسک پذیر نیستید و خیلی تحلیل فاندامنتال انجام نمیدین حتما توی زمان های خبر ترید نکنید
اگر میخواید توی زمان های خبر ترید کنید حتما مدیریت سرمایه و استاپ لاس فراموشتون نشه

حمید مقدس
امتیاز کاربر :
     

سلام . واقعا نمیتونم ارزش این کار شما رو بیان کنم. با تمام مغز و روحم از شما قدرشناسی میکنم.

کارشناس ایران بروکر

با سلام. هدف ما رضایت شما است. موفق و پر سود باشید

رضوی
امتیاز کاربر :
     

قابلیت فیلتر گذاریتون خیلی کاربردی و مفیده. دمتون گرم

حامد

تقویم اقتصادیتون خیلی عالیه
فقط منبع تقویم اقتصادیتون چیه؟

کارشناس ایران بروکر

با سلام، خوشحالیم که مورد توجه قرار گرفته. منبع وبسایت فارکس فکتوری است

محمد

خیلی عالی و کاربردی
هر بار وارد سایت ایران بروکر می شم یه تحول جدیدی داشتید
خداقوت

ناشناس
امتیاز کاربر :
     

عالی
ممنون

ناشناس

خیلی عالی، ممنون از سایت خوبتون ♥🌹

ناشناس

سلام ممنونم خیلی عالی بود استفادذ کردم

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید و هیچ پیشنهاد مالی در خصوص معامله ارائه نمی‌دهد. بازارهای مالی به دلیل ریسک بسیار بالایی که دارند برای همه‌ی افراد مناسب نیستند.