تحلیل تکنیکال طلا

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید طلا نتوانست مقاومت روانی ۲۰۰۰ دلار را با قدرت بشکند و همچنان می‌توان آن را یک مقاومت معتبر برای فلز زرد رنگ در نظر گرفت.

اما قیمت پس از برخورد به سطح ۲۰۰۰ دلار یک ریزش تا خط حمایت ۱۹۴۰ را تجربه کرد و این خط در تایم فریم یک ساعته یکی از خطوط حمایت قوی محسوب می‌شود.

در حال حاضر قیمت در محدوده ۱۹۷۲ در حال نوسان است و انتظار داریم که خط حمایت ۱۹۵۸ را تجربه کند و با برگشت به خط ۱۹۷۲ مجددا به زیر خط حمایت ۱۹۵۸ نفوذ کند.

مقاومت روانی ۱۹۰۰ را نیز می‌توان برای بلندمدت یک خط حمایت قوی در تحلیل تکنیکال طلا در نظر گرفت.

رویکرد کلی تحلیل طلا در کوتاه مدت: احتمالا نزولی

تحلیل طلا 29 آبان