معرفی و دانلود اندیکاتور ترسیم کانال حرکتی | VJ Sniper V3

معرفی و آموزش اندیکاتور VJ Sniper V3

اندیکاتور VJ Sniper V3 با ترسیم یک کانال حرکتی به شما در تصمیم گیری برای ورود به معامله یاری می‌رساند. همچنین در مناطق اشباع خرید و یا فروش با فلش به شما هشدار می‌دهد.

توجه داشته باشید که از این اندیکاتور به تنهایی برای ورود و خروج از معاملات استفاده نکنید. شما باید این ابزار را با استراتژی شخصی خود ترکیب کنید تا نتیجه بهتری بگیرید.

این ابزار از دو مووینگ اوریج تشکیل شده که قیمت در میان آنها در حرکت است. هر گاه قیمت به مووینگ پایینی برخورد کرد میتواند هشداری برای خرید باشد. هر گاه قیمت به مووینگ بالایی برخورد کرد می‌تواند هشداری برای فروش باشد.

اندیکاتور

Untitled 4 3

در تنظیمات اندیکاتور می‌توانید فاصله بین دو مویینگ را با توجه به ریسک پذیری خود تنظیم کنید.

لطفت قبل از استفاده در دمو تست کنید.

این ابزار را از مجموعه اندیکاتورهای ایران بروکر رایگان دریافت کنید.

دیدگاه خود را بنویسید