معرفی اندیکاتور باکس ایچیموکو در تریدینگ ویو | Ichimoku Box by Tradictorz

معرفی اندیکاتور باکس ایچیموکو در تریدینگ ویو | Ichimoku Box by Tradictorz

ابزارهای معاملاتی نقش مهمی در تحلیل تکنیکال چارت‌های قیمتی دارند. یکی از ابزارهایی که در این جهت توسعه یافته است، ابزار ایچیموکو است. این ابزار باتوجه به میانگین قیمت، سیگنال‌های خود را بر روی چارت به معامله‌گران نشان می‌دهد. یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال توسط ایچیموکو، اندیکاتور باکس ایچیموکو در تریدینگ ویو است که می‌تواند توسط باکس‌هایی که بر روی چارت به معامله‌گران نشان می‌دهد، مقادیر محاسبه‌شده این میانگین‌ها را به معامله‌گران نشان دهد.

معرفی اندیکاتور باکس ایچیموکو در تریدینگ ویو

اندیکاتور Ichimoku Box by Tradictorz یک اندیکاتور کاربردی برای معامله‌گران ایچیموکو است که می‌توانند توسط آن به آسانی کراس‌های تنکنسن و کیجنسن را مشاهده کنند و باکس های و لوی این دو عضو را در چارت مشخص کند.

معرفی اندیکاتور باکس ایچیموکو در تریدینگ ویو
تصویری از اجرای اندیکاتور Ichimoku Box by Tradictorz

تصویر بالا نمایی از اجرای اندیکاتور باکس ایچیموکو در تریدینگ ویو را نشان می‌دهد که در آن اندیکاتور باتوجه به کراس‌های انجام‌شده در چارت، نواری در قسمت پایین چارت معاملاتی رسم می‌کند که در آن کراس صعودی با رنگ آبی، کراس نزولی با رنگ قرمز و کراس برابری با رنگ زرد نمایش داده می‌شود. همچنین باکس‌های ۹، ۲۶ و ۵۲ دوره به رنگ‌های بنفش، آبی و نارنجی رنگ به شما نشان داده می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور باکس ایچیموکو در تریدینگ ویو

تنظیمات اندیکاتور باکس ایچیموکو در تریدینگ ویو
قسمت Inputs منوی تنظیمات اندیکاتور Ichimoku Box by Tradictorz

در قسمت Inputs تنظیمات اندیکاتور Ichimoku Box by Tradictorz نیز می‌توانید مقادیر بخش‌های زیر را تغییر دهید:

  1. TARGET_BOX: در این بخش از تنظیمات اندیکاتور می‌توانید رنگ، تعداد و جایگاه نوشته‌های باکس‌های بالا و پایین رسم شده توسط اندیکاتور را تغییر دهید.
  2. ICHIMOKU: توسط این قسمت در تنظیمات اندیکاتور می‌توانید نمایش یا عدم نمایش اجزای ایچیموکو به همراه نوار کراس‌های نشان داده شده توسط اندیکاتور را تعیین کنید.
تنظیمات رنگ و نوع اندیکاتور باکس ایچیموکو در تریدینگ ویو
قسمت Style منوی تنظیمات اندیکاتور Ichimoku Box by Tradictorz

در این بخش از تنظیمات اندیکاتور Ichimoku Box by Tradictorz نیز می‌توانید نوع، رنگ و زخامت اجزای اندیکاتور را تغییر دهید.

اجرای اندیکاتور باکس ایچیموکو در تریدینگ ویو

برای اجرای اندیکاتور باکس ایچیموکو در تریدینگ ویو می‌توانید ابتدا وارد قسمت Indicators در چارت تریدینگ ویو خود شده و سپس عبارت “Ichimoku Box by Tradictorz” را جست‌وجو کنید و با کلیک بر روی نام اندیکاتور، آن را به چارت معاملاتی خود اضافه کنید.

همچنین می‌توانید با مراجعه به این صفحه و انتخاب عبارت “Add to favorite indicators” اندیکاتور Ichimoku Box by Tradictorz را به فهرست Favorite indicators اضافه کرده و سپس این اندیکاتور را بدون نیاز به جست‌وجوی نام آن از لیست Favorite indicators در منوی indicators به چارت تریدینگ ویو خود اضافه کنید.

دیدگاه خود را بنویسید